Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kolektivní dohoda vyššího stupně od 1. ledna 2022

Dne 4. října 2021, na základě usnesení vlády ze dne 23. srpna 2021 č. 723, podepsali zástupci Odborového svazu státních orgánů a organizací, Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Asociace samostatných odborů ČR na straně jedné a předseda vlády na straně druhé Kolektivní dohodu vyššího stupně. 

Kolektivní dohoda vyššího stupně nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 a uzavírá se na dobu do 31. prosince 2022 s možností prodloužení vždy o jeden kalendářní rok, nejvýše však dvakrát.

Kolektivní dohoda vyššího stupně je závazná pro všechny služební úřady a nároky z ní vznikají všem státním zaměstnancům.

Kolektivní dohoda vyššího stupně obsahuje oproti v současné době účinné Kolektivní dohodě vyššího stupně tyto větší změny:

  • Čl. 3 odst. 5 - výklad pojmu projednání věcí služby obsaženého v § 129 odst. 2 zákona o státní službě;

  • Čl. 5 odst. 1 - zpřesnění dikce předmětného článku s ohledem na rodičovství státních zaměstnanců a na těhotenství a mateřství státních zaměstnankyň;

  • Čl. 5 odst. 5 - úprava podmínek vydávání služebních posudků;

  • Čl. 6 - výklad podmínek pro převádění dovolené do následujícího kalendářního roku obsažených v § 218 odst. 2 zákoníku práce;

  • Čl. 8 odst. 1 - odstranění omezujícího dovětku o tom, že služební úřady jsou povinny zabezpečit, aby určení množství služebních úkolů respektující předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a zohledňující čas na jídlo, oddech a přirozené potřeby státních zaměstnanců bylo vytvořeno před zahájením výkonu služby;

  • Čl. 10 odst. 2 - stanovení povinnosti státního zaměstnance oznámit čerpání indispozičního volna neprodleně poté, co jeho potřeba vznikne;

  • Čl. 12 písm. e) - stanovení podmínek poskytnutí služebního volna při akci pořádané služebním úřadem;

  • Čl. 14 odst. 3. - stanovení dalších situací, za kterých služební úřad provede komplexní prověrky stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby.

  

vytisknout  e-mailem