Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kárná odpovědnost

Kárná opatření a řízení 

  1. Kárná odpovědnost (§ 87, § 88)
  2. Kárné opatření (§ 89)
  3. Kárné řízení (§ 91, § 94 - § 97)

Kárné řízení probíhá u kárných komisí prvního a druhého stupně. Kárné komise prvního stupně se zřizují ve služebním úřadu, jestliže v něm službu vykonává alespoň 25 státních zaměstnanců. Pokud ve služebním úřadě vykonává službu menší počet státních zaměstnanců, je příslušná kárná komise zřízená u nadřízeného služebního úřadu. Kárná komise druhého stupně se zřizuje v Ministerstvu vnitra.

Kárné řízení je zahájeno z moci úřední kárnou komisí, a to na základě podnětu služebního orgánu, příp. služebního orgánu v nadřízeném služebním úřadu, náměstka pro státní službu nebo představeného. Kárné řízení může být zastaveno např. v případě, že státní zaměstnanec přestal být státním zaměstnancem, odpovědnost za kárné provinění zanikla (nejčastěji proto, že kárné řízení nebylo zahájeno do 1 roku od spáchání kárného provinění) nebo již byl státní zaměstnanec za týž skutek potrestán rozhodnutím soudu nebo správního orgánu. Po uplynutí určité doby, stanovené v zákoně (§ 97), se na státního zaměstnance hledí, jako by nebyl za kárné provinění postižen, tedy je možné jej tzv. zahladit. Po tomto zahlazení přestávají být rozhodnutí o uložení kárného provinění součástí osobního spisu státního zaměstnance (kromě případu, kdy bylo státnímu zaměstnanci uloženo propuštění ze služebního poměru).

vytisknout  e-mailem