Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kárná odpovědnost

Kárná opatření a řízení 

Kárné opatření

Kárným opatřením je:
a) písemná důtka,
b) snížení platu až o 15% na dobu až 3 kalendářních měsíců,
c) odvolání ze služebního místa představeného,
d) propuštění ze služebního poměru.

Kárné opatření uloží státnímu zaměstnanci kárná komise, která při rozhodování zohledňuje např. závažnost kárného provinění, význam a rozsah následků kárného provinění, okolnosti, za nichž bylo spácháno nebo dosavadní přístup státního zaměstnance k dodržování služební kázně. Pokud jde o nejzávažnější kárná opatření – odvolání ze služebního místa představeného a propuštění ze služebního poměru – může je kárná komise uložit pouze tehdy, pokud státní zaměstnanec porušoval služební kázeň dlouhodobě a způsobil svým jednáním zvlášť závažný následek nebo jednal ze zavrženíhodných pohnutek. Kárné opatření je uloženo rozhodnutím o uložení kárného opatření, které se zakládá do osobního spisu státního zaměstnance. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ke kárné komisi druhého stupně (viz kapitola služební poměr).
 

vytisknout  e-mailem