Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kárná odpovědnost

Kárná opatření a řízení 

  1. Kárná odpovědnost
  2. Kárné opatření
  3. Kárné řízení

Kárná odpovědnost

Všichni státní zaměstnanci jsou povinni dodržovat při výkonu služby služební kázeň. Služební kázní se rozumí řádné plnění povinností státního zaměstnance, které mu vyplývají z právních předpisů, ze služebních předpisů a z příkazů.

Pokud státní zaměstnanec služební kázeň vlastní vinou poruší, je odpovědný za kárné provinění, za které je mu možné uložit kárné opatření. V případě, že jde u státního zaměstnance pouze o drobné nedostatky ve službě, je možné je vyřídit tak, že mu je představený nebo služební orgán ústně nebo písemně vytkne (písemná výtka je založena do osobního spisu státního zaměstnance, po 1 roce se z něj vyřadí). Od kárného opatření je také možno upustit, a to pokud k nápravě státního zaměstnance postačí samotné projednání kárného provinění.

  

vytisknout  e-mailem