Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kárná odpovědnost

Kárná opatření a řízení 

Kárná odpovědnost

Všichni státní zaměstnanci jsou povinni dodržovat při výkonu služby služební kázeň. Služební kázní se rozumí řádné plnění povinností státního zaměstnance, které mu vyplývají z právních předpisů, ze služebních předpisů a z příkazů.

Pokud státní zaměstnanec služební kázeň vlastní vinou poruší, je odpovědný za kárné provinění, za které je mu možné uložit kárné opatření. V případě, že jde u státního zaměstnance pouze o drobné nedostatky ve službě, je možné je vyřídit tak, že mu je představený nebo služební orgán ústně nebo písemně vytkne (písemná výtka je založena do osobního spisu státního zaměstnance, po 1 roce se z něj vyřadí). Od kárného opatření je také možno upustit, a to pokud k nápravě státního zaměstnance postačí samotné projednání kárného provinění.

vytisknout  e-mailem