Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednání se zástupci EK vytvořilo solidní základ pro pokračování operačních programů

První náměstek ministra vnitra Jiří Nováček, první náměstek ministryně práce a sociálních věcí Petr Šimerka, zástupci MMR, MF, MPSV a Úřadu vlády dnes, 9. ledna 2015, odpovídali na dotazy zástupců Evropské komise pod vedením Petera Stub Jørgensena. Dotazy evropských partnerů se týkaly implementace zákona o státní službě.  

Jiří Nováček v úvodu připomněl zásadní milníky zákona o státní službě i to, že zákon nabyl plnou účinnost 1. ledna 2015. „Zákon o státní službě je v gesci Ministerstva vnitra, proto se dnes scházíme právě zde. Jsme si vědomi našich závazků,“ otevřel jednání první náměstek ministra vnitra. 
 
„Těší mě, že jsme se zde dnes sešli a že můžeme ČR pomoci s implementací zákona o státní službě,“ sdělil v úvodu Peter Stub Jørgensen, ředitel generálního ředitelství pro zaměstnanost, „rádi vám odpovíme na veškeré vaše otázky a vyjasníme vše, co je třeba. Respektujeme odpovědnost ČR za zavádění legislativy. Budeme vám k dispozici po celou dobu procesu.“
 
Evropští partneři na dnešním jednání české protějšky ujistili, že jejich cílem není zpochybňovat kroky České republiky. Chtěli především vědět, zda jsou v ČR všechny záležitosti zákona o státní službě řádně ošetřeny a jak se – v případě, že se v zákoně nacházejí výjimky – s nimi pracuje. Nejvíc je při dnešních rozhovorech zajímalo, zda do režimu zákona o státní službě spadají všichni zaměstnanci vykonávající státní službu, jak budou státní úředníci odměňováni, jaká budou pravidla pro přijímání státních zaměstnanců, co bude obnášet úřednická zkouška a jak budou ověřovány znalosti. 
 
Zástupci EK pozitivně přijali vysvětlení České republiky ke klíčovým aspektům služebního zákona a ocenili míru pozornosti, kterou česká vláda věnuje významu zákona o státních úřednících a otevřený přístup k dnešnímu jednání. EK žádá po ČR garanci, že všichni, kdo budou přerozdělovat prostředky z evropských fondů, budou spadat do režimu zákona o státní službě nebo do jiné úpravy poskytující obdobné garance.
 
Další jednání proběhnou na přelomu ledna a února. Dnešní jednání tak vytvořilo solidní základ pro pokračování procesu schvalování operačních programů.


 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra
Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

f_01.JPG 

Detailní náhled

f_02.JPG

f_02.JPG 

Detailní náhled

f_03.JPG

f_03.JPG 

Detailní náhled

f_04.JPG

f_04.JPG 

Detailní náhled

f_05.JPG

f_05.JPG 

Detailní náhled

f_06.JPG

f_06.JPG 

Detailní náhled

f_07.JPG

f_07.JPG 

Detailní náhled

f_08.JPG

f_08.JPG 

Detailní náhled

f_09.JPG

f_09.JPG 

Detailní náhled

f_10.JPG

f_10.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem