Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednání expertů EPSO

European Personnel Selection Office / Úřad EPSO 

 

Jednání expertů EPSO úzce souvisí s agendou projednávanou na pracovní skupině Rady EU pro  zaměstnanecké předpisy (B-15), zabývá se detailně jednou z částí služebního a  pracovního řádu – výběrovými řízeními do institucí EU a kvalifikačními požadavky na zaměstnance institucí EU a jejich změnami.

Úřad EPSO byl zřízen k 1. 1. 2003 při Evropské komisi a byl pověřen organizováním výběrových řízení a výběrem pracovníků do institucí EU. Úřad inicioval vznik sítě odborníků na výběrová řízení z členských států EU, se kterými se pravidelně schází dvakrát ročně. Jednání jsou věnována různým aspektům výběrových řízení do institucí EU. Na těchto jednáních jsou odborníci z členských států EU seznamováni se změnami, které EPSO připravuje. Díky tomu má ČR možnost včas zachytit změny, které by mohly být pro uchazeče z České republiky nevýhodné či diskriminační a upozornit na ně. Výbor pro EU potvrdil, že zajištění rovnoprávného postavení a odpovídajícího zastoupení českých úředníků v institucích EU, je důležitou střednědobou prioritou České republiky.

Od vyhlášení Programu rozvoje EPSO v roce 2010 došlo k řadě pozitivních změn:

  • přechod od znalostních testů k hodnocení schopností uchazečů;
  • zkrácení trvání výběrových řízení ze dvou let na devět měsíců, přičemž o další zkracování se usiluje;
  • zpětná vazba pro uchazeče (slabé a silné stránky), tzv. "competency passport" pro úspěšné uchazeče (vyznačení úrovně jednotlivých klíčových schopností);
  • velká většina uchazečů ve výběrových řízeních (přes 90 %) je s jejich průběhem spokojena, i když je považuje za náročná;
  • testování probíhá v určených testovacích centrech nejen v členských státech EU, ale i ve vybraných městech na celém světě;
  • od listopadu 2011 mají úspěšní uchazeči na rezervních seznamech přístup k některým vnitřním výběrovým řízením institucí EU (Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament), potřebné informace dostávají přímo do svých "EPSO-profilů".
     

Díky aktivnímu přístupu ČR se v minulosti podařilo změnit jazykový režim při výběrových řízeních, který byl pro uchazeče z České republiky (a dalších nových členských států EU) diskriminační - uchazeči z EU-15 na rozdíl od těch z EU-10 konali část výběrového řízení v mateřském jazyce. Dále se spoluprací s dalšími členskými státy EU podařilo, aby EPSO úspěšné uchazeče na rezervních seznamech informovalo o  dalších krocích a aby instituce EU zlepšily proces náboru z rezervních seznamů.

Co je dobré vědět před podáním přihlášky?

  

Aktuálně vyhlašovaná a plánovaná výběrová řízení EPSO

Video ke všeobecnému výběrovému řízení na AD5 naleznete zde.

  

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Plšková, tel: 974 818 200, e-mail: jaroslava.plskova@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem