Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednání expertů EPSO

European Personnel Selection Office / Úřad EPSO 

Jednání expertů EPSO úzce souvisí s agendou projednávanou na pracovní skupině Rady EU pro  zaměstnanecké předpisy (B-15), zabývá se detailně jednou z částí služebního a  pracovního řádu – výběrovými řízeními do institucí EU a kvalifikačními požadavky na zaměstnance institucí EU a jejich změnami.

Úřad EPSO byl zřízen k 1. 1. 2003 při Evropské komisi a byl pověřen organizováním výběrových řízení a výběrem pracovníků do institucí EU. Úřad inicioval vznik sítě odborníků na výběrová řízení z členských států EU, se kterými se pravidelně schází dvakrát ročně. Jednání jsou věnována různým aspektům výběrových řízení do institucí EU. Na těchto jednáních jsou odborníci z členských států EU seznamováni se změnami, které EPSO připravuje. Díky tomu má ČR možnost včas zachytit změny, které by mohly být pro uchazeče z České republiky nevýhodné či diskriminační a upozornit na ně. Výbor pro EU potvrdil, že zajištění rovnoprávného postavení a odpovídajícího zastoupení českých úředníků v institucích EU, je důležitou střednědobou prioritou České republiky.

Od vyhlášení Programu rozvoje EPSO v roce 2010 došlo k řadě pozitivních změn:

  • přechod od znalostních testů k hodnocení schopností uchazečů;
  • zkrácení trvání výběrových řízení ze dvou let na devět měsíců, přičemž o další zkracování se usiluje;
  • zpětná vazba pro uchazeče (slabé a silné stránky), tzv. "competency passport" pro úspěšné uchazeče (vyznačení úrovně jednotlivých klíčových schopností);
  • velká většina uchazečů ve výběrových řízeních (přes 90 %) je s jejich průběhem spokojena, i když je považuje za náročná;
  • testování probíhá v určených testovacích centrech nejen v členských státech EU, ale i ve vybraných městech na celém světě;
  • od listopadu 2011 mají úspěšní uchazeči na rezervních seznamech přístup k některým vnitřním výběrovým řízením institucí EU (Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament), potřebné informace dostávají přímo do svých "EPSO-profilů".
     

Díky aktivnímu přístupu ČR se v minulosti podařilo změnit jazykový režim při výběrových řízeních, který byl pro uchazeče z České republiky (a dalších nových členských států EU) diskriminační - uchazeči z EU-15 na rozdíl od těch z EU-10 konali část výběrového řízení v mateřském jazyce. Dále se spoluprací s dalšími členskými státy EU podařilo, aby EPSO úspěšné uchazeče na rezervních seznamech informovalo o  dalších krocích a aby instituce EU zlepšily proces náboru z rezervních seznamů.

Více o jednotlivých typech zaměstnání v institucích EU naleznete zde.

Více obecných informací k přípravě na výběrová řízení do institucí EU naleznete zde.

  

Aktuálně vyhlašovaná výběrová řízení EPSO (pdf, 38 kB)

Archiv výběrových řízení EPSO

Video ke všeobecnému výběrovému řízení na AD5 naleznete zde.

  

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Plšková, tel: 974 818 200, e-mail: jaroslava.plskova@mvcr.cz

  


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 3. října 2018

vytisknout  e-mailem