Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednání expertů EPSO

European Personnel Selection Office / Úřad EPSO 

Jednání expertů EPSO úzce souvisí s agendou projednávanou na pracovní skupině Rady EU pro zaměstnanecké předpisy (B-15), zabývá se detailně jednou z částí služebního a pracovního řádu - výběrovými řízeními do institucí EU a kvalifikačními požadavky na zaměstnance institucí EU a jejich změnami.

Úřad EPSO byl zřízen k 1. 1. 2003 při Evropské komisi a byl pověřen organizováním výběrových řízení a výběrem pracovníků do institucí EU. Úřad inicioval vznik sítě odborníků na výběrová řízení z členských států EU, se kterými se pravidelně schází dvakrát ročně. Jednání jsou věnována různým aspektům výběrových řízení do institucí EU. Na těchto jednáních jsou odborníci z členských států EU seznamováni se změnami, které EPSO připravuje. Díky tomu má ČR možnost včas zachytit změny, které by mohly být pro uchazeče z České republiky nevýhodné či diskriminační a upozornit na ně. Výbor pro EU potvrdil, že zajištění rovnoprávného postavení a odpovídajícího zastoupení českých úředníků v institucích EU, je důležitou střednědobou prioritou České republiky.

EPSO v současné době prochází vnitřní proměnou a současně mění podobu a způsob výběrového řízení. Jejich cílem je:

  • zkrátit délku výběrového řízení a celé řízení zjednodušit při zachování vysoké kvality úspěšných uchazečů;
  • přilákat dostatečný počet uchazečů ze všech členských států EU a zajistit odpovídající zastoupení úspěšných uchazečů ze všech členských států na rezervních seznamech (tj. dosáhnout jejich vyrovnaného zeměpisného složení);
  • oslovit odborníky z vysoce specializovaných oblastí, které instituce poptávají, ale i uchazeče s netradičním vzděláním a pracovní zkušeností, kteří jsou schopni se začlenit do týmu, učit se a rozvíjet v průběhu své kariéry;
  • využívat moderní technologie a testovat dovednosti, které budou instituce potřebovat v budoucnosti.
     

Česká republika je dlouhodobě a výrazně nedostatečně zastoupena na rezervních seznamech EPSO, z nichž si instituce vybírají nové úředníky. V reakci na tuto skutečnost přijala vláda "Strategii podpory Čechů v institucích EU", jejímž cílem je mj. přilákat více zájemců o práci v institucích EU a poskytnout jim odpovídající přípravu prostřednictvím Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí. Zvýšit zastoupení Čechů v Komisi má také za cíl bilaterální Akční plán České republiky a Komise.

Českému předsednictví v Radě EU se podařilo zahájit proces pravidelného přezkumu zeměpisného složení úředníků institucí EU a zeměpisného složení rezervních seznamů EPSO, který bude probíhat na pracovní skupině pro zaměstnanecké předpisy (B-15) a následně na úrovni velvyslanců (Coreper 2). Jeho cílem je dosáhnout vyrovnaného zastoupení všech členských států, což je jak v zájmu členských států, tak i institucí EU.

Co je dobré vědět před podáním přihlášky?

Aktuálně vyhlašovaná a plánovaná výběrová řízení EPSO

  

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Plšková, tel: 974 818 200, e-mail: jaroslava.plskova@mvcr.cz

  


Oddělení strategie, komunikace a organizace, 20. března 2023

vytisknout  e-mailem