Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak na tvorbu strategie rozvoje úřadu (pro malé a střední služební úřady)

termíny:

 • 25. 04. 2023, od 9:00 do 15:00 hod., I. část - výkladová
 • 03. 05. 2023, od 9:00 do 15:00 hod., II. část praktická, workshopy
   

První část semináře bude probíhat hybridní formou (prezenčně i on-line), druhá část pouze prezenčně ve školících prostorách Marianeum, Máchova 571/7, Praha - Vinohrady.

Jedná se o doškolovací seminář pro všechny, vyvolaný zpětnou vazbou z realizovaných přezkumů, pro ty vedoucí útvarů ve služebních úřadech, nebo vedoucí úřadů, kteří mají zájem o to strategické myšlení, analýzu a sběr informací pro ně, strategické rozhodování a strategické řízení dále rozvíjet.

Seminář je určen pro služební úřady s malým nebo středním počtem zaměstnanců.

Lektor: Ing. Jan Duba (1)

Pro přihlášení na školení prosím klikněte https://www.survio.com/survey/d/C6R8S7F0G0B3J8K6T.
 

Obsah:

I. společné úvodní setkání a diskuze všech přihlášených  účastníků na téma:

Proč potřebujeme strategii, vnějšní faktory, vnitřní faktory

Jak vytvářet strategii - shora dolů, zezdola nahoru, zapojení pracovníků

Definice strategie - co obsahuje, vhodné formy
 

II. Analýza základ dobré a funkční strategie  - Mise, vize, poslání, hodnoty

Zájmové strany (vnějšní i interní)

 • Identifikace zájmových stran

 • Očekávání zájmových stran

 • Rozhodnutí pro strategii

Analýza vnějších vlivů (PESTLE, SWOT)

 • Identifikace silných vlivů (podporující či potlačující strategické směřování)

 • Rozhodnutí pro strategii

Analýza vnitřního prostředí organizace

 • Kultura organizace

 • Identifikace silných vlivů (podporující či potlačující strategické směřování)

 • SWOT, VRIO

 • Rozhodnutí pro strategii
   

III. Tvorba strategie aneb co jsme se dozvěděli z analýzy a jak to uchopit - Postup tvorby strategie,  vlastní implementace a udržitelnost výstupů

Postup tvorby a možné přístupy (důraz na úlohu provozních strategií a souvislost s digitalizací v úřadech)

 • Nástroje (canvas, Business idea, BalancedScore Card, scénáře)

Stanovení dlouhodobé vize

 • Formy dlouhodobé vize

Definice dlouhodobých cílů

 • Postupy pro tvorbu cílů (SMART)

Implementace

 • Projektový přístup pro řízení strategických změn

 • Komunikace strategie

 • Propojení do ročních plánů

 • QuickWin - výsledky musí být vidět

Udržování a aktualizace

 • Perioda pro aktualizaci

 • Návaznost na plánovací procesy

  

(1) Ing. Jan Duba
Působí především v oblastech změn firemní strategie, procesního a projektového řízení, řízení lidských zdrojů a řízení výkonu a samozřejmě s přesahem do oblasti řízení informačních technologií. Věří, že úspěšné dosažení požadované změny záleží hlavně na zapojení lidí - jak moc se skutečně chtějí podílet na dosažení stanoveného cíle. Zda spolu komunikují a táhnou za jeden provaz nebo jim jde o individuální prospěch. Zamýšlí se především nad technikami, jak toto chování podporovat.
Zkušenosti čerpá ze své vlastní manažerské praxe a z organizací, které za poslední roky při své práci poznal.

  

Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB), který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a předali nebo zaslali nám ho, nyní již není potřeba vyplňovat.

Vyplněný monitorovací list prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant.

 1. Vyplněný monitorovací list a samostudium prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  

vytisknout  e-mailem