Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interní audit a Metodický pokyn jako jeho kritérium

Čas školení:   dopolední skupina:   8:00 - 12:00
                        odpolední skupina: 12:30 - 16:30

  • forma: prezenční v rozsahu 8 hodin (online 2x4 hodiny)
  • lektor: Ing. Elena Stibůrková (1)
  • obsah: systém řízení kvality a audit jako nástroj k získávání relevantních informací o něm - role interního auditu - rozdíl mezi interním auditem a kontrolou v úřadu, termíny a definice vztahující se k provádění auditu, principy auditování, řízení programu auditu a plánování auditu, činnosti při auditu a zpráva o zjištěních z auditu s důrazem na interní audit v úřadu, Metodický pokyn jako kritérium interního auditu a identifikaci neshod při interním auditu v úřadech, kompetence a hodnocení interních auditorů s ohledem na jejich postavení v organizační struktuře úřadu, náprava – nápravná opatření a řízení rizik interního auditu, check-list k internímu auditu podle Metodického pokynu.
  • Vazba na požadavky Metodického pokynu:
    • Krok č. 10: Interní vyhodnocení zavedeného systému řízení kvality
    • průřezové téma vhodné pro přístup k požadavkům Metodického pokynu jako celku i k jednotlivým kritériím

  

  

(1) Ing. Elena Stibůrková
V oblasti kvality se pohybuje od roku 1983 postupně na různých THP pozicích, manažerských funkcích  a jako představitel vedení pro  kvalitu a systémy řízení. Od roku 1999 je jako OSVČ certifikačním auditorem III. nezávislou stranou, konzultantem, lektorem, autorem odborných textů a editorem odborných publikací v oblastech systémů managementu kvality, environmentu, také bezpečnosti práce a zkoušejícím, posuzovatelem a hodnotitelem soutěží vyhlašovaných ČSJ.
Je držitelkou řady tuzemských i mezinárodních certifikátů zaměřených na oblasti, ve kterých působí. Je také schváleným lektorem a zkoušejícím VDA QMC, německého licenčního partnera ČSJ. V roce 2014 obhájila profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání s autorizací MŠMT.
Od roku 2016 je předsedkyní České společnosti pro jakost a členkou Rady kvality ČR a jejího předsednictva.

  

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem