Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrová řízení

Informace o výběrových řízeních a jejich průběhu 

Výsledek výběrového řízení

O průběhu a výsledku výběrového řízení se sepisuje protokol. Protokol obsahuje označení služebního orgánu, oboru služby a služebního místa, kterého se výběrové řízení týkalo, jména a příjmení členů výběrové komise, výsledek provedeného výběrového řízení v podobě abecedního seznamu žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli a byli vybráni jako nejvhodnější, pořadí dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznamu žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. Protokol musí dále obsahovat datum jeho vyhotovení a podpis všech členů výběrové komise.

Služební orgán bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí žadatele o výsledku výběrového řízení.

Z žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, vybere služební orgán na základě dohody s bezprostředně nadřízeným představeným nejvhodnějšího žadatele. Následně služební orgán vydá rozhodnutí, kterým bude nejvhodnější žadatel přijat do státní služby a zařazen na služební místo nebo jmenován služební místo představeného.

  

vytisknout  e-mailem