Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace

Definice služebního úřadu a služebního orgánu 

  • Správní úřad a služební úřad (§ 3, § 4 odst. 1 a 2)
  • Nadřízený služební úřad (§ 4 odst. 4, § 16)
  • Služební orgán (§ 10)
  • Vedoucí služebního úřadu (§ 14)

Správní úřad a služební úřad (§ 3, § 4 odst. 1 a 2)

Správní úřad a služební úřad

Správní úřad je pro účely služebního zákona ministerstvo a jiný správní úřad, jestliže je zřízen zákonem a je zákonem výslovně označen za správní úřad nebo orgán státní správy. Takový správní úřad je také služebním úřadem.

Služebním úřadem jsou dále státní orgán nebo právnická osoba, o kterých tak stanoví jiný zákon.
 

Nadřízený služební úřad (§ 4 odst. 4, § 16)

Nadřízený služební úřad

Nadřízeným služebním úřadem je služební úřad, který je podle jiného zákona nadřízeným správním úřadem. Nadřízený služební úřad plní v organizačních věcech služby, služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů zaměstnanců ve správním úřadu úkoly za služební úřad, v němž službu vykonává nebo v pracovním poměru pracuje celkem méně než 25 osob, a za obvodní báňský úřad, okresní správu sociálního zabezpečení, oblastní inspektorát práce, Odvolací finanční ředitelství nebo finanční úřad.

Služební orgán (§ 10)

 Služební orgán

Služební orgán jedná a rozhoduje ve věcech služebního poměru. Služebním orgánem je:

a) vláda nebo ministr vnitra na základě pověření vlády vůči náměstkovi ministra vnitra pro státní službu (dále jen „náměstek pro státní službu“),

b) vláda nebo pověřený člen vlády vůči vedoucímu služebního úřadu, který je ústředním správním úřadem,

c) náměstek pro státní službu vůči vedoucímu služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státnímu tajemníkovi a personálnímu řediteli sekce pro státní službu,

d) vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník vůči vedoucímu podřízeného služebního úřadu,

e) personální ředitel sekce pro státní službu vůči státním zaměstnancům zařazeným v sekci pro státní službu,

f) vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník vůči ostatním státním zaměstnancům. 

Vedoucí služebního úřadu (§ 14)

Vedoucí služebního úřadu

Vedoucí služebního úřadu řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a vedoucího podřízeného služebního úřadu.

Vedoucí služebního úřadu dále plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu.

Rozhodování o věcech, o nichž se podle tohoto zákona nevede řízení ve věcech služby, s výjimkou rozhodování o služebním hodnocení státního zaměstnance, může vedoucí služebního úřadu přenést služebním předpisem na představené.
 

vytisknout  e-mailem