Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2020

Informace byla projednána na schůzi vlády dne 19. července 2021. Jejím obsahem je popis stavu zavádění stanovených požadavků z oblasti řízení kvality, které mají napomoci služebním úřadům v zahájení trvalého zvyšování kvality, zlepšení jejich řízení a fungování v kontextu zákona o státní službě. 

Pro potřeby zpracování předkládané informace bylo sekcí pro státní službu realizováno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo získat porovnatelná data ze všech služebních úřadů. Na základě vyhodnocení dat byly v závěru materiálu stanoveny metodické kroky sekce pro státní službu ve vztahu ke služebním úřadům tak, aby se podařilo implementovat stanovené požadavky do vládou stanoveného termínu 30. června 2022.

Aktivity spojené se zaváděním principů řízení kvality jsou součástí projektu "Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy" (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173) realizovaného sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra.

  

vytisknout  e-mailem