Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2019

Na základě úkolu stanoveného usnesením vlády ze dne 10. dubna 2017 č. 275 o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech byla zpracována Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2019. 

Materiál byl předložen vládě pro informaci a dne 13. 7. 2020 byl pod číslem jednacím 744/20  projednán na schůzi vlády č. 23. Text materiálu popisuje aktivity sekce pro státní službu Ministerstva vnitra a služebních úřadů za období od 1. ledna do 31. prosince 2019, vyplývající z úkolů uvedených v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech, schváleném vládou České republiky dne 4. dubna 2018 usnesením č. 214. Aktivity spojené se zaváděním principů řízení kvality jsou součástí projektu "Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy" (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173) realizovaného sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra.

Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2019 (pdf, 1,4 MB)

  

vytisknout  e-mailem