Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace ke změně rozsahu oboru státní služby č. 63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ode dne 1. 4. 2022

Dne 21. 3. 2022 byly ve Sbírce zákonů čá. 35 publikovány: 

  • nařízení vlády č. 62/2022 Sb. (pdf, 121 kB), kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby;

  • vyhláška č. 63/2022 Sb. (pdf, 2,1 MB), kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů.
     

(i)

Novelou nařízení vlády o oborech státní služby došlo s účinností ode dne 1. 4. 2022 k zúžení stávajícího oboru státní služby č. 63 "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků". Nově koncipovaný obor "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců" již neobsahuje problematiku služebních vztahů příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků. O osobě, která úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky ve stávajícím oboru státní služby č. 63 "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků", platí, že úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky v nově koncipovaném oboru "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců".

Na tomto základě byl vytvořen a na příslušné internetové stránce zvláštních částí úřednické zkouškys platností od 14. 4. 2022 publikován nový seznam zkušebních otázek a nový seznam odborné literatury. V brzké době zde bude publikován i nový studijní text.

Upozorňujeme všechny zájemce o vykonání úřednické zkoušky z oboru státní služby č. 63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, že zkušební otázky, podle nichž bude problematika organizačních věcí státní služby a služebních vztahů státních zaměstnanců od dubna 2022 přezkušována, byly vytvořeny zcela nově. K přípravě na úspěšné vykonání zvláštní části úřednické zkoušky v tomto oboru tedy nelze přistupovat s tím, že na rozdíl od současného stavu se pouze vypouští právní úprava služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.
 

(ii)

Novela nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky upravuje rovnocennost zvláštní části úřednické zkoušky v oboru služby Bydlení, územní plánování a stavební řád se zvláštní částí zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku.
 

(iii)

Novela přílohy č. 2 vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky reflektuje na novou koncepci oboru státní služby č. 63 "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců". K dílčím změnám však došlo i u dalších oborů státní služby a jejich příslušní gestoři v současnosti s účinností od dubna 2022 také aktualizují své seznamy zkušebních otázek, seznamy odborné literatury a studijní texty. I všem dalším zájemcům o vykonání zvláštní části úřednické zkoušky od dubna 2022 tedy doporučujeme sledovat internetové stránky zvláštních částí úřednické zkoušky.

  

vytisknout  e-mailem