Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace a harmonogram k předkládání návrhů na změnu první systemizace s účinností od 1. ledna 2016

Dnem 1. července 2015 nabyla účinnosti první systemizace služebních a pracovních míst ve správních úřadech, dále jen „první systemizace“, zaměřená zejména na vymezení služebních míst státních zaměstnanců a pracovních míst zaměstnanců. 

 

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, v ustanovení § 184 odst. 3 stanoví, že ke dni 1. 1. 2016 lze provést změnu první systemizace, jejímž cílem je zpřesnění vymezení služebních míst státních zaměstnanců a pracovních míst zaměstnanců.

Sekce státní služby Ministerstva vnitra připravuje pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu, který bude upravovat konkrétní postup pro přípravu návrhu změn první systemizace. Jeho znění bude obdobné pokynu, který upravoval přípravu návrhů v první systemizaci. Lišit se bude v podrobnostech vyplývajících z usnesení vlády č. 465 ze dne 15. června 2015 a ze skutečnosti, že se jedná o změnu systemizace.

Současně sekce státní služby Ministerstva vnitra připravila v dohodě s Ministerstvem financí harmonogram prací pro přípravu a předkládání návrhů změn první systemizace s účinností od 1. ledna 2016:

  1. předložení návrhu změn systemizace Ministerstvu financí      -   do 9. října 2015
  2. předložení návrhu změn systemizace Ministerstvu vnitra        -   do 30. října 2015
  3. předložení organizační struktury Ministerstvu vnitra                -   do 30. října 2015
  4. předložení návrhu změn systemizace Vládě České republiky -   do 20. listopadu 2015

vytisknout  e-mailem