Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GDPR v ústředních správních úřadech

Právní seminář místopředsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů

termín:

 • 22. 06. 2022, od 9:00 do 15:00 hod. (termín naplněn)
   

Seminář bude probíhat prezenční formou od 9.00 do 15:00 hodin v budově Ministerstva vnitra, Centrotex, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4.

Seminář je určen vedoucím zaměstnancům v ústředních správních úřadech.

Seminář není určen pro pověřence či specialisty na ochranu dat, konzultanty a státní zaměstnance, kteří nejsou představenými.

Lektor: Mgr. Josef Prokeš (1)

Pro přihlášení na školení prosím klikněte zde: https://www.survio.com/survey/d/gdpr.

Poslední termín přihlášení je možný 5 pracovních dní před termínem školení.

Obsah:

 • Vztah ochrany soukromí a ochrany osobních údajů
 • Působnost GDPR a "adaptačního" zákona č. 110/2019 Sb.
 • Definice a základní principy ochrany osobních údajů dle GDPR
 • Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
 • Zákonnost a transparentnost zpracování údajů v rámci veřejné správy
 • Povinnosti veřejnoprávních subjektů a správních úřadů jako správců údajů
 • Postavení, role a úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Zpracovatelé dat pro veřejnou správu
 • Práva osob dotčených zpracováním údajů
 • Ochrana a zpracování "citlivých" údajů (zvl. kategorie údajů)
 • Zvláštní nástroje ochrany údajů dle GDPR
 • Posouzení vlivu na ochranu údajů (DPIA)
 • Zvláštnosti tvorby legislativy upravující zpracování údajů
 • Postupy v případě bezpečnostního incidentu s osobními údaji
 • Nezávislý dozor, postavení ÚOOÚ, vztah k vládě, soudům a parlamentu
 • Evropský systém ochrany osobních údajů, bruselský Sbor (EDPB)
 • Vybrané příklady sektorového zpracování osobních údajů (zpracování dat dle zvláštních předpisů)

  

(1) Mgr. Josef Prokeš
Od roku 2003 zastává funkci místopředsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Působil ve veřejné správě, nejdříve na Ministerstvu spravedlnosti ČR, pak na Policii České republiky, kde se zabýval agendami veřejného a trestního práva. V roce 2014 byl zakládajícím předsedou Spolku pro ochranu osobních údajů. V současnosti jsou jeho organizovanými mimopracovními aktivitami členství v Českém spolku přátel Izraele a ve Společnosti Antonína Švehly.

  

Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu, a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 221 kB), který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a zaslali jste nám ho, nyní ho již prosím nevyplňujte.
 

Vyplněný monitorovací list prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant:

 1. Vyplněný monitorovací list prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e- mail proakseminare@mvcr.cz.

  

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  

vytisknout  e-mailem