Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

eZkouška - pokyny pro instalaci

 

V rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173 byla vyvinuta aplikace eZkouška, jejímž cílem je zajistit elektronickou podporu procesu úřednické zkoušky.

Aplikace ‘eZkouška’ se skládá ze tří modulů, každý z nich má svoji specifickou funkci a účel. Modul ‘admin’ je určen zabezpečujícím osobám pro přípravu a administraci úřednické zkoušky. Je rovněž řídícím počítačem v počítačové učebně v případě elektronické realizace obecné části úřednické zkoušky. Modul ‘zkouška’ poskytuje testovací prostředí na počítači každého uchazeče zvlášť a následně vyhodnocuje testy obecné části úřednické zkoušky. Modul ‘server’ představuje zejména prostředek komunikace s Informačním systémem o státní službě.

Krátké shrnutí aplikace a základní doporučené požadavky na IT (pdf, 148 kB)
 

Komunikace

Modul ‘admin‘ musí být schopen komunikovat s modulem ‘server‘. Modul ‘admin‘ tedy musí mít přístup k internetu (komunikace probíhá na SSL portu 443 TCP, aplikace využívá nastavení proxy serveru ze systému Windows, pokud je nastaven).

Moduly ‘admin‘ a ‘zkouška‘ na sebe musí v rámci lokální sítě "vidět", preferováno je připojení kabelem. V nastavení wi-fi nesmí být nastavena izolace klientů. Ve switchi nesmí být blokována komunikace mezi připojenými PC.

Komunikace ‘zkouška‘ -> ‘admin‘ probíhá standardně na portu 80 TCP (v případě potřeby lze změnit při instalaci). Na stanici tedy nesmí být na uvedeném portu spuštěna žádná služba (standardně webový server). Připojení na zvolený port bude při instalaci povoleno v bráně firewall systému Windows. Při použití nestandardního firewallu nebo antivirového programu je třeba zajistit, aby komunikace přes zvolený port nebyla nijak blokována.

Modulům ‘zkouška‘ je třeba při instalaci sdělit, se kterým řídicím PC (s modulem ‘admin‘) budou komunikovat. Ve většině případů lze použít název počítače. Pokud název počítače nefunguje, je třeba použít IP adresu. V takovém případě je pro PC s modulem ‘admin‘ doporučena statická IP adresa.

Pro PC je doporučeno mít zajištěn záložní zdroj, a to minimálně pro dobu konání výkonu obecné části úřednické zkoušky elektronickou cestou (cca 60 minut).
 

AKTUÁLNĚ

K instalaci je připraven aktualizovaný modul Admin, který řeší změnu v označení oborů služby platné od 1. července 2019 a vyhlášku č. 160/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. Druhý modul aplikace eZkoušky, modul Zkouška, zůstává beze změny.
 

INSTALACE AKTUALIZOVANÉ VERZE APLIKACE - OPĚTOVNÁ INSTALACE

Pro ty úřady, které již aplikaci eZkouška (modul Admin nebo rovněž modul Zkouška) mají instalovanou, platí následující instalační pokyny:

 1. Instalační balíčky jsou zveřejněné zde na webových stránkách.
 2. Změna se týká pouze modulu Admin. Je NUTNÉ INSTALOVAT pouze modul Admin.
 3. Aplikaci, kterou mají úřady nainstalovanou na počítačích zabezpečujících osob, NENÍ NUTNÉ odinstalovat. Nová instalace se provede přes tu původní, a to spuštěním instalačního balíčku MSI modulu Admin (viz Instalační balíček MSI - eZkouskaAdminSetup.zip).
 4. Modul Zkouška se nemění, není potřeba modul Zkouška instalovat opětovně. Před ostrým výkonem obecné části úřednické zkoušky elektronickou formou, tedy prostřednictvím aplikace eZkouška, doporučujeme otestovat komunikaci modulu Zkouška vůči aktualizovanému modulu Admin.
 5. Pokud dosud nemáte instalován žádný z modulů aplikace a tedy řešíte prvotní instalaci, držte se instrukce dle níže uvedeného odstavce PRVNÍ INSTALACE.
 6. Níže na této stránce je rovněž uvedena část PODPORA INSTALACE.
   

logo_eZkouska-modul_Admin.pngPRVNÍ INSTALACE

Instalace modulu ‘admin’ vyžaduje:

 • operační systém minimálně Windows 7
 • .NET Framework 4.6 (standardní součást Windows 10, instalační balíček ověří, v případě potřeby doinstaluje)
 • administrátorská práva (povolení komunikačního portu ve firewallu, povolení spuštění služby)
 • komunikaci do Internetu (propojení s modulem ‘admin‘, přihlašování přes JIP/KAAS)
   

Instalační balíček pro první instalaci: Ověří přítomnost správné verze .NET Framework, v případě potřeby automaticky doinstaluje, proto vyžaduje administrátorská práva. Vhodný pro první instalaci, kdy není k dispozici požadovaná verze .NET Framework.
eZkouskaAdminSetup.exe.zip
 

Instalační balíček MSI: Ověří přítomnost .NET Framework, ale neinstaluje jej. Vhodný pro automatickou instalaci, či aktualizaci.
eZkouskaAdminSetup.zip
 

Možnost instalace z příkazového řádku (pro administrátory):

msiexec /i eZkouskaAdminSetup.msi /quiet ADMINPORT=80 INSTALLDIR="%ProgramFiles(x86)%\Ministerstvo vnitra\eZkouska\Admin"

 • Přepínač /quiet znamená spuštění instalace bez grafického průvodce (vhodná pro dávkovou instalaci)
 • Parametr ADMINPORT je číslo portu, na němž modul ‘admin‘ spouští službu pro komunikaci s moduly ‘zkouška‘ v rámci LAN
 • Parametr INSTALLDIR definuje složku, do níž se má aplikace nainstalovat
   

logo_eZkouska-modul_Zkouska.pngInstalace modulu ‘zkouška’ vyžaduje

 • operační systém minimálně Windows 7
 • .NET Framework 4.6 (standardní součást Windows 10, instalační balíček ověří, v případě potřeby doinstaluje)
   

Instalační balíček pro první instalaci: Ověří přítomnost .NET Framework, v případě potřeby automaticky doinstaluje, proto vyžaduje administrátorská práva. Vhodný pro první instalaci, kdy není k dispozici požadovaná verze .NET Framework.
eZkouskaZkouskaSetup.exe.zip
 

Instalační balíček MSI: Ověří přítomnost .NET Framework, ale neinstaluje jej. Vhodný pro automatickou instalaci, aktualizaci.
eZkouskaZkouskaSetup.zip
 

Možnost instalace z příkazového řádku (pro administrátory):

Instalace do Program Files (vyžaduje administrátorská práva):

msiexec /i eZkouskaZkouskaSetup.msi /quiet ADMINPC=PCLEKTOR ADMINPORT=80 INSTALLDIR="%ProgramFiles(x86)%\Ministerstvo vnitra\eZkouska-Zkouska" ALLUSERS=1

Instalace lokální pro daného uživatele (nevyžaduje administrátorská práva):

msiexec /i eZkouskaZkouskaSetup.msi /quiet ADMINPC="PCLEKTOR" ADMINPORT=80 INSTALLDIR="%LOCALAPPDATA%\Ministerstvo vnitra\eZkouska-Zkouska"

 • Přepínač /quiet znamená spuštění instalace bez grafického průvodce (vhodná pro dávkovou instalaci)
 • Parametr ADMINPC určuje název nebo IP adresu počítače, na němž je nainstalován a spuštěn modul ‘admin‘, s nímž budou moduly ‘zkouška‘ komunikovat v rámci LAN
 • Parametr ADMINPORT je číslo portu, na němž je spuštěna služba pro komunikaci s moduly ‘zkouška‘ v rámci LAN (standardně 80)
 • Parametr INSTALLDIR volitelně definuje složku, do níž se má aplikace nainstalovat (standardně LOCALAPPS)
 • Parametr ALLUSERS=1 nainstaluje aplikaci do Program Files (vyžaduje administrátorská práva, standardně instaluje do LOCALAPPS pro přihlášeného uživatele - nevyžaduje administrátorská práva)
   

PODPORA INSTALACE

Instalační balíčky jsou zveřejněny ve formátu .zip a jsou chráněny heslem. Heslo bude vždy zasláno sms zprávou z telefonního čísla 731 515 688 nebo 739 608 489. Pro účely rozeslání hesla prosíme o zaslání krátkého e-mailu na e-mailové adresy statnisluzba@mvcr.cz a stepanka.cvejnova@mvcr.cz, který bude obsahovat žádost o zaslání hesla pro instalaci modulu Admin anebo pro instalaci modulu Zkouška eZkoušky a rovněž kontaktní údaje, včetně jeho mobilního telefonního čísla, na zaměstnance IT, který bude odpovídat na daném služebním úřadu za instalaci aplikace (pokud jste již tak neučinili při instalaci aplikace verze 1.0). Upozorňujeme, že aktuálně budeme rozesílat heslo pro instalaci modulu Admin a druhé heslo pro instalaci modulu Zkouška (pokud budete instalovat prvotně).

Na kontaktních telefonech 974 818 201 nebo 739 608 489 nebo prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu statnisluzba@mvcr.cz si lze vyžádat další podporu ze strany realizačního týmu projektu PROAK, konkrétně

 • osobní asistenci s přednostním právem na asistenci při výkonu úřednické zkoušky a její obecné části elektronickou formou
 • telefonickou asistenci při výkonu úřednické zkoušky papírovou formou
 • školení zabezpečujících osob, tedy uživatelů aplikace eZkoušky, na testovacích datech v budově MV, Jindřišská 34, Praha 1 nebo v prostorách v Brně
 • telefonickou asistenci při instalaci aplikace eZkouška (zejména při prvotní instalaci)
   

V případě problémů při instalaci eZkoušky je možné kontaktovat Mgr. Martina Cermana elektronicky na e-mailové adrese martin.cerman@mvcr.cz nebo telefonicky na čísle 731 515 688.

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem