Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

eZkouška - informace pro zabezpečující osoby

V rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173 byla vyvinuta aplikace eZkouška, jejímž cílem je zajistit elektronickou podporu procesu úřednické zkoušky.

Cílem aplikace je napomoci zabezpečujícím osobám elektronizací procesů vykonávajících při realizaci úřednické zkoušky. V době před eZkouškou bylo úkolem zabezpečující osoby tisknout testy, připravovat protokoly a záznam z průběhu úřednické zkoušky, kontrolovat totožnost zkoušených, rozdávat testy, sbírat protokoly, sbírat a vyhodnocovat testy a ztotožňovat je s protokoly, tisknout osvědčení/zprávu o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky. Po spuštění eZkoušky zabezpečující osoba pouze kontroluje totožnost zkoušených a tiskne protokoly a osvědčení/zprávu o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky. V případě, že bude úřad realizovat elektronicky obecnou část úřednické zkoušky, musí zabezpečující osoba připravit učebnu pro provedení zkoušky (tedy spustit počítače). Ostatní činnosti dříve vykonávané zabezpečující osobou automaticky zajistí eZkouška.

Aplikace ‘eZkouška’ se skládá ze tří modulů.

Modul ‘admin’ je určen zabezpečujícím osobám pro přípravu a administraci úřednické zkoušky. V rámci tohoto modulu bude zabezpečující osoba pracovat v rámci administrace úřednické zkoušky. Je rovněž řídícím počítačem v počítačové učebně v případě elektronické realizace obecné části úřednické zkoušky.

Modul ‘zkouška’ poskytuje testovací prostředí pro uchazeče na počítači každého uchazeče zvlášť a následně vyhodnocuje testy obecné části úřednické zkoušky.

Modul ‘server’ představuje zejména prostředek komunikace s Informačním systémem o státní službě.

Procesy vyhlašování termínů, přihlašování uchazečů o zkoušku, přidělování zkušební komise a zabezpečující osoby budou stejně jako před spuštěním eZkoušky nadále probíhat v rámci Informačního systému o státní službě. Stejně tak změny v rámci těchto procesů se budou zaznamenávat v ISoSS.

Pro zabezpečující osoby je zpřístupněna PC učebna v budově MV, Jindřišská 34, k vyzkoušení si aplikace v testovacím prostředí. Sekce pro státní službu zde poskytuje součinnost při učení se v ovládání aplikace.

Sekce pro státní službu dále napomáhá služebním úřadům při instalaci eZkoušky.

Sekce pro státní službu rovněž nabízí svoji účast při reálném termínu úřednické zkoušky na služebním úřadu, přednost mají služební úřady realizující úřednickou zkoušku elektronickou cestou.

Kontaktujte nás na telefonních číslech 974 818 201 nebo 974 818 219 nebo prostřednictvím e-mailu statnisluzba@mvcr.cz.

Dále zveřejňujeme první verzi Uživatelského manuálu k aplikaci eZkouška, jehož cílem je provést zabezpečující osoby procesem úřednické zkoušky realizovaným buď elektronickou nebo papírovou formou, ale vždy prostřednictvím aplikace eZkouška. Tato první verze je rovněž určena pro zasílání případných připomínek či námětů na doplnění. Finální verze Uživatelského manuálu bude zveřejněna s vyhlášením opětovného spuštění eZkoušky a dokončením procesu přeregistrace agendy A1761 Státní služba v Registru práv a povinností.Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem