Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský institut veřejné správy (EIPA)

Evropský institut veřejné správy ("European Institute of Public Administration", dále jen "EIPA") vznikl v roce 1981 v Maastrichtu jako nezávislá instituce zabývající se vzděláváním a výzkumem v oblasti veřejné správy. Zajišťuje zvyšování odborných znalostí a dovedností státních zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků ve vztahu k evropským záležitostem prostřednictvím školení, aplikovaného výzkumu, konzultací a publikační činnostií. Tematicky se aktivity EIPA zaměřují na legislativu EU, evropské rozhodovací procesy, evropské politiky, evropskou integraci a její vliv na veřejnou správu členských států EU a regionální záležitosti. Zástupci EIPA se pravidelně účastní jednání generálních ředitelů pro veřejnou správu sítě EUPAN.

Základní oblasti služeb poskytovaných EIPA:

  • nabídka vzdělávacích kurzů na smluvní bázi a z vlastní iniciativy;
  • pořádání otevřených seminářů, které se konají v Maastrichtu nebo na pobočkách v Barceloně a Lucemburku;
  • individuální školící aktivity pro potřeby daného členského státu EU, které se konají v tomto státě (tailor-made seminars);
  • aplikovaný výzkum zaměřený na rozvoj a implementaci politik a řízení EU;
  • vedení knihovny a působení jako „Evropské dokumentační středisko“;
  • ostatní aktivity, zejména poradenství pro státní službu a veřejnou správu;
     

Česká republika je ve Správní radě EIPA zastoupena na základě smlouvy podepsané v Praze 12. dubna 2005. V současné době zastupuje Českou republiku RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu. Členství ve Správní radě EIPA umožňuje České republice podílet se na spolurozhodování o určování směru činnosti této organizace.
 

Evropská cena veřejného sektoru (European Public Sector Award)

EIPA organizuje od roku 2007 udělování Evropské ceny veřejného sektoru. Tato cena je udělována nejlepšímu, nejvíce inovativnímu a efektivnímu výstupu v rámci evropského veřejného sektoru. Jejím účelem je především podporovat inovativní tendence a propagovat úspěchy dosažené v této oblasti.

V rámci druhého ročníku soutěže v roce 2009 uspěl projekt Regionální rady Moravskoslezsko „Inspired by business“, který byl oceněn Certifikátem dobré praxe. Stejné ocenění obdrželo v roce 2015 město Kolín za svůj projekt "Lepší místo".

Pro více informací naleznete internetových stránkách EIPA.

  

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Czudek, tel.: 974 818 209, email: michal.czudek@mvcr.cz

  


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 29. května 2018

vytisknout  e-mailem