Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropská síť pro veřejnou správu (EUPAN)

Evropská síť pro veřejnou správu ("European Public Administration Network", dále jen "EUPAN") je neformální síť generálních ředitelů odpovědných za veřejnou správu v členských státech EU. Dalšími členy jsou zástupci Evropské komise, Evropského institutu veřejné správy (EIPA), pozorovatelských států a přizvaných institucí (např. OECD). 

 

Cílem je zlepšování výkonnosti, konkurenceschopnosti a kvality veřejných správ ve členských státech EU prostřednictvím vývoje nových nástrojů a metod. Důraz je kladen na výměnu názorů, zkušeností a nejlepších příkladů z praxe a postupů mezi členskými státy EU, Evropskou komisí a pozorovatelskými státy.

EUPAN je organizován na 3 úrovních:

  • úroveň politická: ministři a komisaři odpovědní za veřejnou správu, za ČR se jednání účastní ministr vnitra;
  • úroveň managementu: generální ředitelé odpovědní za veřejnou správu (DG), za ČR se jednání účastní náměstek ministra vnitra pro státní službu;
  • úroveň technická: pracovní setkání (Working Level), za ČR se jednání účastní státní zaměstnanci sekce pro státní službu Ministerstva vnitra;
     

Setkání na nejvyšší politické úrovni se konají minimálně jednou za 3 roky. Pracovní setkání a setkání generálních ředitelů se konají obvykle 2x v roce, vždy v členském státě EU, který aktuálně předsedá Radě EU.

Skupiny spolupracující s EUPAN:

  • DISPA = pracovní skupina ředitelů institutů a škol státní správy;
  • DEBR = pracovní skupina ředitelů a expertů pro lepší regulaci.
     

Více informací naleznete v Pravidlech činnosti sítě EUPAN a na internetových stránkách EUPANu.

Pravidla činnosti sítě EUPAN.

  

Kontaktní osoba: Mgr. Jáchym Skála, tel. 974 818 242, email: jachym.skala@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem