Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropská síť pro veřejnou správu (EUPAN)

Evropská síť pro veřejnou správu ("European Public Administration Network", dále jen "EUPAN") je neformální síť generálních ředitelů odpovědných za veřejnou správu v členských státech EU. Dalšími členy jsou zástupci Evropské komise, Evropského institutu veřejné správy (EIPA), pozorovatelských států a přizvaných institucí (např. OECD) 

 

Cílem je zlepšování výkonnosti, konkurenceschopnosti a kvality veřejných správ ve členských státech EU prostřednictvím vývoje nových nástrojů a metod. Důraz je kladen na výměnu názorů, zkušeností a nejlepších příkladů z praxe a postupů mezi členskými státy EU, Evropskou komisí a pozorovatelskými státy.

EUPAN je organizován na 3 úrovních:

  • úroveň politická: ministři a komisaři odpovědní za veřejnou správu, za ČR se jednání účastní ministr vnitra;
  • úroveň managementu: generální ředitelé odpovědní za veřejnou správu (DG), za ČR se jednání účastní náměstek ministra vnitra pro státní službu;
  • úroveň technická: pracovní setkání (Working Level), za ČR se jednání účastní státní zaměstnanci sekce pro státní službu Ministerstva vnitra;
     

Setkání na nejvyšší politické úrovni se konají minimálně jednou za 3 roky. Pracovní setkání a setkání generálních ředitelů se konají obvykle 2x v roce, vždy v členském státě EU, který aktuálně předsedá Radě EU.
 

Skupiny spolupracující s EUPAN:

  • DISPA = pracovní skupina ředitelů institutů a škol státní správy
  • DEBR = pracovní skupina ředitelů a expertů pro lepší regulaci
     

Programové priority

V roce 2018 předsedaly síti EUPAN Bulharsko a Rakousko, v roce 2019 předsedají Rumunsko a Finsko a v roce 2020 budou předsedat Chorvatsko a Německo.

Rumunské předsednictví se zaměřilo na kompetence potřebné pro eGovernment, či na téma etiky jako nedílné součásti organizační kultury, v rámci kterého je v Rumunsku nyní realizováno několik projektů s cílem prevence korupce a podpory integrity ve veřejné správě. V souvislosti s tím byli jmenováni i tzv. etičtí poradci v institucích veřejné správy, kteří mají za úkol monitorovat dodržování etických pravidel, poskytovat konzultace v oblasti etiky a každoročně připravovat zprávy o své činnosti v IT aplikaci. Mezi prioritami předsednictví byla také oblast strategického plánování a s tím souvisejících dokumentů a výzev spojených s používáním elektronických služeb ve veřejné správě.

Finské předsednictví se bude věnovat tématu důvěry v různých dimenzích. Pozornost bude věnována důvěře jako základu pro inovace služeb veřejné správy, důvěře jako základu pro dobré vládnutí a také jako základu pro efektivní řízení lidských zdrojů. V rámci těchto témat představí finští zástupci i použití umělé inteligence ve veřejné správě a v zákaznickém servisu a dále také e-learning pro úředníky veřejné správy.

Chorvatské předsednictví naváže na téma důvěry diskuzí nad způsoby posílení důvěry ve veřejnou správu, např. prostřednictvím rozvoje komplexních digitálních služeb pro občany a podnikatele, zavedení nových digitálních technologií do veřejné správy, či prostřednictvím managementu služebního hodnocení a duševní pohody státních zaměstnanců. Další z priorit bude téma vypořádání se s výzvami dobře fungujícího a efektivního řízení lidských zdrojů včetně strategického plánování a navyšování kapacit do roku 2030.

Více informací naleznete v Pravidlech činnosti sítě EUPAN a na internetových stránkách EUPANu.

Pravidla činnosti sítě EUPAN.

  

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Czudek, tel.: 974 818 209, email: michal.czudek@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem