Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropská síť pro veřejnou správu (EUPAN)

Evropská síť pro veřejnou správu ("European Public Administration Network", dále jen "EUPAN") je neformální síť generálních ředitelů odpovědných za veřejnou správu v členských státech EU. Dalšími členy jsou zástupci Evropské komise, Evropského institutu veřejné správy (EIPA), pozorovatelských států a přizvaných institucí (např. OECD). 

Cílem je zlepšování výkonnosti, konkurenceschopnosti a kvality veřejných správ ve členských státech EU prostřednictvím vývoje nových nástrojů a metod. Důraz je kladen na výměnu názorů, zkušeností a nejlepších příkladů z praxe a postupů mezi členskými státy EU, Evropskou komisí a pozorovatelskými státy.

EUPAN je organizován na 3 úrovních:

  • úroveň politická: ministři a komisaři odpovědní za veřejnou správu, za ČR se jednání účastní ministr vnitra;
  • úroveň managementu: generální ředitelé odpovědní za veřejnou správu (DG), za ČR se jednání účastní náměstek ministra vnitra pro státní službu;
  • úroveň technická: pracovní setkání (Working Level), za ČR se jednání účastní státní zaměstnanci sekce pro státní službu Ministerstva vnitra;

Setkání na nejvyšší politické úrovni se konají minimálně jednou za 3 roky. Pracovní setkání a setkání generálních ředitelů se konají obvykle 2x v roce, vždy v členském státě EU, který aktuálně předsedá Radě EU.

Skupiny spolupracující s EUPAN:

  • DISPA = pracovní skupina ředitelů institutů a škol státní správy
  • DEBR = pracovní skupina ředitelů a expertů pro lepší regulaci
     

Programové priority

V roce 2016 předsedaly síti EUPAN Nizozemsko a Slovenská republika, v roce 2017 Malta a Estonsko, v roce 2018 předsedají Bulharsko a Rakousko.

Nizozemské předsednictví se zaměřilo na modernizaci veřejné správy a zlepšení její výkonnosti, posílení důvěry ve veřejnou správu a její integritu, nové modely a trendy ve zlepšení manažerských schopností a dovedností vysoce postavených úředníků veřejné správy (Top Public Managers) a rotace na vedoucích postech státních zaměstnanců.

Mezi hlavní priority slovenského předsednictví patřilo vypracování Pravidel činnosti sítě EUPAN a pokračování v naplňování cílů stanovených dokumentem Strategy Paper, který stanovuje základní směr činnosti sítě EUPAN. Setkání se věnovala současným a novým trendům v odměňování, služebnímu hodnocení a benefitům státních zaměstnanců, i projednávání formální a obsahové stránky nových pravidel činnosti sítě EUPAN. Slovenské předsednictví schválilo nový střednědobý program Rolling Programme, jehož změna byla potřebná vzhledem k připravovanému odchodu Velké Británie z EU.

V oblasti dobrého vládnutí se maltské předsednictví soustředilo na zvyšování výkonu veřejné správy, které vede k finančním úsporám, zvýšené kvalitě poskytovaných služeb a větší spokojenosti občanů. Prioritním tématem byla dále péče o zaměstnance obecně, kdy byl diskutován vliv různých nástrojů a programů na motivaci státních zaměstnanců. V návaznosti na slovenské předsednictví pokračovala diskuse na téma eGovernmentu a digitalizace, přičemž pozornost byla věnována skupinám občanů, kteří preferují osobní kontakt s úřady.

Estonské předsednictví tematicky reflektovalo silnou pozici této země v oblasti eGovernmentu, který je rozvíjen s představou snižování byrokratické zátěže pro občany, podnikatele, ale rovněž pro veřejnou správu samotnou. Veřejná správa se řídí principem "once-only", což znamená, že úřady vyžadují údaje po občanech pouze jednou a následně je mezi sebou sdílejí. V oblasti lidských zdrojů byla pozornost věnována rozvoji leadershipu a budování značky zaměstnavatele (employer branding), jehož smyslem je přilákat více zájemců do státní služby.

Bulharské předsednictví se zaměří na inovační laboratoře, jejichž úkolem je systematická podpora a rozvoj inovací ve veřejné správě. V této souvislosti budou zmíněny organizační modely a mechanismy umožňující identifikovat vhodnou politiku již v rané fázi její implementace. Mezi prioritami předsednictví je také oblast náboru do státní služby, kde budou diskutovány výhody různých náborových metod, jakož i postavení nejvyšších státních zaměstnanců v rámci systému státní služby.

Rakouské předsednictví se bude věnovat digitální revoluci a důsledkům, které z ní plynou nejen pro otevřené vládnutí, ale také pro organizaci práce. V této souvislosti bude diskutováno vymezení pracovní doby, uspořádání pracovního prostředí nebo nastavení pracovní kultury v úřadech. V neposlední řadě bude pozornost věnována rovněž řízení kvality.

Více informací naleznete v Pravidlech činnosti sítě EUPAN a na internetových stránkách EUPANu.

Pravidla činnosti sítě EUPAN.

  

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Czudek, tel.: 974 818 209, email: michal.czudek@mvcr.cz

  


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 29. května 2018

vytisknout  e-mailem