Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Erasmus for Public Administration

Stáž v rozsahu 8,5 dne organizovaná Evropskou komisí má za cíl seznámit účastníky se základním chodem institucí EU a jejich rozhodovacími mechanismy a poskytnout jim možnost získat osobní kontakty na útvaru, se kterým účastník v rámci své agendy přímo spolupracuje.  Po návratu ze stáže účastník vyplní krátkou hodnotící zprávu.

Česká republika má k dispozici 4 místa na rok, celkem probíhají 3 běhy (jarní, letní a podzimní). Termíny aktuálně vyhlašovaných běhů naleznete v záložce Výběrová řízení do institucí EU a jiné nabídky.

Výběrová kritéria

  • stáž je výhradně určena státním zaměstnancům a dalším zaměstnancům veřejné správy, jejichž agenda se týká problematiky Evropské unie;

  • uchazeč musí být občanem České republiky a mít ukončené vysokoškolské vzdělání;

  • uchazeč musí být ve veřejné správě zaměstnán minimálně 6 měsíců a maximálně 5 let k datu určenému v aktuální výzvě pro podávání přihlášek - délka praxe se vztahuje k době zařazení nebo jmenování na současné služební místo, či k současné pracovní pozici;

  • uchazeč musí splňovat podmínku, že se žádné stáže v institucích EU nezúčastnil a ani v žádné instituci EU nepracoval;

  • úroveň znalosti cizího jazyka není stanovena, ale předpokládá se aktivní komunikace, požadované jazykové znalosti: AJ nebo FJ nebo NJ (doposud byla pro všechny uskutečněné běhy důležitá především angličtina, celý program probíhal v tomto jazyce, případné přednášky ve francouzštině byly tlumočeny do angličtiny; francouzština je žádoucí pouze v případě, že DG pro job-shadowing tento jazyk používá jako pracovní).

Job-shadowing

Jedná se o část stáže v rozsahu 2,5 dne, v rámci které má uchazeč možnost navštívit vybraný útvar instituce EU, se kterými přímo z vysílajícího úřadu spolupracuje.

V části žádosti (CV Europass), která se týká job-shadowingu, je tedy nutné uvést:

  • vybraný útvar instituce EU;

  • detailní popis agendy, kterou uchazeč ve svém domovském úřadu vykonává, aby jej bylo možné správně umístit - čím detailnější a propracovanější informace je v žádosti uvedena, tím je větší šance pro daného uchazeče uspět. Tato informace je při posuzování žádosti považována za velmi důležitou. 

Apelujeme na uchazeče, aby této části žádosti věnovali maximální pozornost a vybírali útvary instituce EU podle zaměření své vykonávané agendy. Ukázka popisu job-shadowingu kvalitně vyplněných přihlášek vybraných uchazečů z minulých let a seznam institucí, ve kterých lze job-shadowing absolvovat naleznete níže.

Dále bude při posuzování žádostí kladen důraz na spravedlivé rozdělení míst mezi co největší počet úřadů v souvislosti se statistikou běhů minulých, na evropský přesah vykonávané agendy a úroveň znalosti anglického jazyka.
 

Finanční náklady

Evropská komise neposkytuje stravné ani kapesné. Z programu je hrazeno ubytování se snídaní v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, jeden oficiální oběd/večeře a cesta z Bruselu do Lucemburku a Štrasburku autobusem. Všechny ostatní náklady jdou k tíži úřadu, který uchazeče vysílá na zahraniční služební/pracovní cestu.

Sekce pro státní službu zasílá informace o aktuálních termínech stáží včetně formuláře přihlášky jednotlivým kontaktním osobám ze správních úřadů a územních samosprávných celků, které informace předávají dál svým zaměstnancům.
 

Jak se přihlásit

V případě zájmu o aktuálně vyhlášené termíny stáže Erasmus for Public Administration vyplňte žádost v AJ (CV Europass) a označte, na který z běhů programu se hlásíte.  Žádost je nutné zaslat elektronicky na Ministerstvo vnitra, odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, na emailovou adresu: alzbeta.turkova@mvcr.cz.

Posuzovány budou pouze žádosti, které budou obdrženy v řádném termínu. Zároveň upozorňujeme uchazeče, že jednou podaná žádost je závazná, její obsah nelze měnit ani doplňovat a uchazeči nebudou vyzýváni k doplnění chybějících informací.

Ministerstvo vnitra zpracovává osobní údaje uchazeče tak, že ve smyslu Článků 12 a 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zasílá jeho životopis (CV Europass) Stálému zastoupení České republiky při Evropské unii, které tyto materiály dále předává Evropské komisi, a to za účelem účasti uchazeče ve výběrovém řízení. Uchazeč má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů dle Článků 15 a 16, a další práva dle Článků 17, 21 a 82 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Uchazeč poskytuje osobní údaje za účelem přihlášení do výběrového řízení na stáž Erasmus for Public Administration.

  

Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Turková, Ph.D., tel: 974 818 242, e-mail: alzbeta.turkova@mvcr.cz

  


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 3. listopadu 2020

vytisknout  e-mailem