Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Elektronický systém pro seznámení s dokumenty státní služby

 

eSIAR_-_obr.pngAplikace Interní akty řízení (dále jen eSIAŘ), je elektronický nástroj sloužící k přehlednému, srozumitelnému a jednotnému seznamování zaměstnanců se všemi potřebnými předpisy dle svého pracovního zařazení. Funguje zároveň jako jednotný elektronický archiv všech interních aktů řízení, ve kterém lze za pomoci fulltextového vyhledávání rychle dohledat potřebný interní akt řízení. Aplikace je realizována jako on-line služba v prostředí služebního úřadu a je dostupná z internetového prohlížeče.

Během roku 2022 proběhla přípravná fáze k instalaci na všech služebních úřadech, které o aplikaci projevily zájem. Od ledna 2023 bude postupně na služebních úřadech zahájen pilotní provoz, kterému vždy předchází individuální školení uživatelů aplikace. Spuštění ostrého provozu na všech zúčastněných služebních úřadech je naplánováno na červen 2023.

Aplikace eSIAŘ je distribuována v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173.

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem