Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Elektronická podpora procesu úřednické zkoušky

 

eZkouska_-_logo.png

V rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173 byla vyvinuta aplikace eZkouška, jejímž cílem je zajistit elektronickou podporu procesu úřednické zkoušky.

Aplikace eZkouška nahrazuje dosavadní způsob realizace úřednické zkoušky papírovou formou - nahrazuje manuální generování zkušebních otázek a matic správných odpovědí pro obecnou část úřednické zkoušky a jejich zasílání služebním úřadům sekcí pro státní službu, rovněž automaticky generuje dokumenty spojené s realizací úřednické zkoušky. Při využití elektronické formy obecné části systém automaticky vyhodnotí testy a spočítá skóre i hodnocení obecné části.

Aplikace eZkouška je zaregistrována dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů jako informační systém veřejné správy.

Aplikace eZkouška spolupracuje s Informačním systémem o státní službě za účelem předávání nezbytných údajů.

Dne 5. listopadu 2019 se uskutečnily úvodní seznamovací workshopy pro uživatele aplikace eZkouška.

22. července 2019 byla vyhlášena k instalaci nová verze aplikace eZkouška (modulu "admin" ve verzi 1.0.25).

16. září 2021 byla nasazena nová verze aplikace.

27. října 2022 byla zveřejněna a ke stažení na zpřístupněna nová verze aplikace eZkouška, verze 3.

Dnem 30. listopadu 2023 byl provoz proprietární aplikace eZkouška ukončen a potřebné funkcionality pro testování obecné části úřednické zkoušky a pro celkovou administraci úřednické zkoušky byly implementovány přímo do informačního systému o státní službě - portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku (v části se vstupem jen pro autorizované uživatele služebních úřadů).

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem