Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Elektronická podpora procesu úřednické zkoušky

 

eZkouska_-_logo.pngÚkolem aktivity je vytvořit a dále rozvíjet softwarovou aplikaci pro elektronickou podporu realizace procesu obecné části úřednické zkoušky a elektronickou podporu vybraných procesů zvláštní části úřednické zkoušky.

Aplikace eZkouška je napojena na ISoSS a jako informační systém registrována v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy.

Cílem aplikace je napomoci zabezpečujícím osobám elektronizací procesů vykonávajících při realizaci úřednické zkoušky. V době před eZkouškou bylo úkolem zabezpečující osoby tisknout testy, připravovat protokoly a záznam z průběhu úřednické zkoušky, kontrolovat totožnost zkoušených, rozdávat testy, sbírat protokoly, sbírat a vyhodnocovat testy a ztotožňovat je s protokoly, tisknout osvědčení/zprávu o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky. Po spuštění eZkoušky zabezpečující osoba pouze kontroluje totožnost zkoušených a tiskne protokoly a osvědčení/zprávu o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky. V případě, že bude úřad realizovat elektronicky obecnou část úřednické zkoušky, musí zabezpečující osoba připravit učebnu pro provedení zkoušky (tedy spustit počítače). Ostatní činnosti dříve vykonávané zabezpečující osobou automaticky zajistí eZkouška.

Role Koordinátora (vyhlašuje termíny v ISoSS) a role Personalisty (přihlašuje zkoušené do ISoSS) zůstávají beze změny.

Systém ‘eZkouška’ se skládá ze tří modulů, každý z nich má svoji specifickou funkci a účel. Modul ‘admin’ je určen zabezpečujícím osobám pro přípravu a administraci úřednické zkoušky. Je rovněž řídícím počítačem v počítačové učebně v případě elektronické realizace obecné části úřednické zkoušky. Modul ‘zkouška’ poskytuje testovací prostředí na počítači každého uchazeče zvlášť a následně vyhodnocuje testy obecné části úřednické zkoušky. Modul ‘server’ představuje zejména prostředek komunikace s Informačním systémem o státní službě.

Informace pro zabezpečující osoby

Pokyny pro instalaci

Aktuality

  • dne 5. listopadu 2019 se uskutečnily dva workshopy pro uživatele aplikace eZkouška (pdf, 140 kB)

  • k 1. září 2019 všechny služební úřady mají za povinnost pro realizaci úřednické zkoušky využít aplikaci eZkouška (ať už formou elektronickou nebo formou papírovou)

  • 22. července 2019 byla vyhlášena k instalaci nová verze aplikace eZkouška (modulu Admin ve verzi 1.0.25).

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem