Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotazník k zavádění principů řízení kvality ve služebních úřadech

Aktuálně: Dotazník ve změněném formátu ke stažení 

 

Sekce pro státní službu připravuje a zpracovává definování minimální úrovně řízení kvality, která bude zaváděna ve služebních úřadech. Dále zpracovává první Výroční zprávy o státní službě za rok 2016 a opětovně Analýzu personálních procesů ve služebních úřadech za rok 2016.

Zavádění principů řízení kvality ve služebních úřadech

Úkol připravit a zavést určitou úroveň řízení kvality ve služebních úřadech vyplývá z usnesení vlády č. 1088 ze dne 5. prosince 2016 k aktualizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020. Postup, harmonogram a dílčí úkoly v oblasti zavádění řízení kvality stanovuje Metodika zavádění řízení kvality ve služebních úřadech, která byla schválena vládou dne 10. dubna 2017 jako usnesení č. 275. Úkolem navazujícím na uvedenou Metodiku je definování tzv. kritérií zlepšování (resp. minimální úroveň řízení kvality ve služebních úřadech), které budou implementovány ve služebních úřadech, a to vždy s přihlédnutím na specifika daného služebního úřadu, a které jsou zaměření na bližší specifikování následujících oblastí:

  1. Řízení úřadu
  2. Strategické plánování a řízení
  3. Řízení lidských zdrojů
  4. Řízení partnerství
  5. Výsledky výkonnosti úřadu
     

Pro účely zjištění současného stavu v praxi jednotlivých služebních úřadů byl zpracován dotazník strukturovaný podle těch oblastí a služební úřady jsou žádány o jeho vyplnění.

Výroční zprávu o státní službě za rok 2016

Sekce pro státní službu má za úkol v letošním roce vydat první Výroční zprávu o státní službě za rok 2016. Z tohoto důvodu jsou některé otázky v uvedeném dotazníku cíleny na shromáždění údajů potřebných pro zpracování této zprávy, přičemž většinu z informací máme k dispozici například z Informačního systému o státní službě. Dotazník tedy obsahuje otázky pro Výroční zprávu v minimálním rozsahu.

Analýza personálních procesů ve služebních úřadech za rok 2016

Do dotazníku byly rovněž zahrnuty otázky, jejichž odpovědi budou podkladem pro zpracování Analýzy současného stavu personálních procesů ve správních úřadech. První Analýzu současného stavu personálních procesů ve správních úřadech, která byla zpracována za rok 2015, byla schválena Radou vlády pro veřejnou správu jakožto výstup z úkolu vyplývajícího ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020. Druhá analýza by měla mapovat pokrok v roce 2016 v oblasti výkonu personálních činností služebních úřadů.

Kontaktní osoby pro případné konzultace:

Ing. Štěpánka Cvejnová
Kancelář náměstka MV pro státní službu
974 818 201
739 608 489

Mgr. Kateřina Břenková, MBA
Kancelář náměstka MV pro státní službu
974 818 260
725 963 039

DOTAZNÍK - řízení kvality (aktualizováno k 16. 5. 2017) (xlsx, 87 kB)
 - dotazník byl upraven pro možnost vkládání rozsáhlejších textů

vytisknout  e-mailem