Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

DOTAZNÍK k postupu zavádění řízení kvality

Dotazník byl zpracován pro účely předložení materiálu vládě ČR s informací o postupu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech, a to na základě usnesení vlády České republiky ze dne 4. dubna 2018 k Metodickému pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech č. 214 a v návaznosti na usnesení ze dne 10. dubna 2017 č. 275 o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech, a pro účely zpracování pravidelného monitoringu o průběhu zavádění řízení kvality na služebních úřadech s cílem včasného upozornění na případná rizika a navržení možných řešení tak, aby byly zajištěny podmínky k úspěšnému zavedení řízení kvality do termínu 30. června 2021. 

Dotazník je strukturovaný podle kapitoly "Postup zavádění systému řízení kvality v rámci služebního úřadu" Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a je určen pro zjištění stavu na jednotlivých služebních úřadech k datu 31. prosince 2018. Termín pro odeslání dotazník ve formátu .xls je 18. února 2019.

 

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem