Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doporučení náměstka pro státní službu k provozu pracovišť služebních úřadů ode dne 10. května 2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 433 ze dne 3. 5. 2021 a s ohledem na postupně se zlepšující epidemiologickou situaci, avšak nadále trvající nepříznivý pandemický stav a s tím související aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví dle zákona č. 94/2021 Sb., a dále rovněž za účelem koordinace epidemiologické ochrany veřejnosti a zaměstnanců služebních úřadů a správních orgánů a zabezpečení výkonu jednotlivých agend (vedle dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví) náměstek ministra vnitra pro státní službu doporučuje: 

  1. zvážit zachování dosud uplatňovaného režimu výkonu služby / práce z jiného místa dle § 117 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho dynamické kombinace s přítomností zaměstnanců na pracovišti, případně jiných vhodných forem výkonu služby / práce z jiného místa dle aktuálních podmínek a možností pracovišť služebních úřadů v návaznosti na zabezpečení výkonu agend a vyřizování zadaných úkolů podle priorit resortů / služebních úřadů při zajištění realizace návazných bodů vzhledem k postupnému přizpůsobování daného rozvržení k aktuální epidemiologické situaci;

  2. při uplatňování režimu výkonu služby/práce z jiného místa a jeho dynamické kombinace s přítomností zaměstnanců na pracovišti, případně jiných vhodných forem výkonu služby / práce z jiného místa dle bodu 1) upřednostňovat rozvržení, při kterém je v jednotlivých kancelářích přítomen v daných dnech vždy jeden zaměstnanec, a je minimalizován fyzický kontakt mezi zaměstnanci;

  3. při uplatňování konkrétního režimu výkonu služby / práce, případně jiných vhodných forem výkonu služby / práce dle bodu 1) upřednostňovat rozvržení, při kterém dochází k hospodárné spotřebě POC antigenních testovacích sad (např. střídání směn zaměstnanců po období alespoň jednoho týdne);

  4. vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest a dezinfekčními prostředky, pracoviště stojany pro dezinfekci rukou, tam kde je to účelné poskytnout zaměstnancům jednorázové ochranné rukavice; 

  5. nadále provádět zvýšená hygienická opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdíleného počítačového a kancelářského vybavení);

  6. nadále při přímém osobním kontaktu s klienty / veřejností zajistit osobní kontakt zaměstnanců jednáním na klientských pracovištích vybavených objednávkovým systémem a přepážkou bránící přenosu infekce a vhodným upozorněním klientů / veřejnosti na nutnost uskutečňovat veškerý osobní kontakt v prostorách úřadů s použitím ochranných prostředků dýchacích cest a na vhodnost dodržování odstupu alespoň 2 metry mezi klienty / veřejností navzájem a, není-li pracoviště vybaveno přepážkou, také mezi klienty / veřejností a zaměstnanci;

  7. preferovat a zvyšovat míru digitalizace agend a jejich čistě elektronické vyřizování.
     

Současně nadále trvá povinnost zajistit testování zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů na přítomnost viru SARS-CoV-2 užitím POC antigenních testovacích sad, jak vyplývá z usnesení vlády č. 249 ze dne 5. 3. 2021 a usnesení navazujících.

  

V Praze dne 6. 5. 2021, Sekce pro státní službu

  

vytisknout  e-mailem