Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doporučení k provedení usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020

o přijetí krizového opatření č. 996 uveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 400/2020 Sb., ve smyslu usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizového opatření uveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 407/2020 Sb. 

 

Při realizaci úřednické zkoušky a vzdělávání ve služebních úřadech
náměstek ministra vnitra pro státní službu doporučuje, aby

I. Úřednická zkouška

se i nadále konaly úřednické zkoušky, a to za zvýšených hygienických opatření.

Usnesením vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizového opatření, se (mj.) zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorách, a to s výjimkou osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob.

Úřednickou zkoušku lze považovat za usnesením vlády zmiňovanou činnost, kterou jsou osoby povinny konat na základě zákona.

Z výše uvedeného je tak zřejmé, že konání úřednických zkoušek je možné nadále realizovat. Úřednické zkoušky však s ohledem na přijetí krizového opatření musí být konány za zvýšených hygienických opatření.

Zároveň sekce pro státní službu doporučuje, aby v rámci jednoho termínu úřednické zkoušky nebylo současně na jednom místě přítomno více než 6 osob. Podmínka nejvýše 6 současně přítomných osob je splněna pro přítomnost zkušební komise, zabezpečující osoby, zkoušené osoby připravující se k zodpovězení zkušebních otázek a zkoušené osoby odpovídající na zkušební otázky.

Doporučuje se tudíž:

  1. Vyhlašovat více termínů úřednické zkoušky pro omezený počet účastníků a v důsledku toho při přihlašování zájemců k úřednické zkoušce upřednostňovat státní zaměstnance s povinností úřednickou zkoušku vykonat (primárně pak přihlašovat ty státní zaměstnance, kterým by v dohledné době skončil služební poměr).

  2. Nezahajovat úřednické zkoušky hromadně a zkoušené zvát na konkrétní čas.

  3. Vyhodnocovat zkoušku jednotlivě a nepředávat osvědčení/zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky hromadně.

  4. Služební úřady, které mají potřebné technické vybavení, mohou, po předchozí dohodě se sekcí pro státní službou (mail: statnisluzba.vzdelavani@mvcr.cz), která poskytne příslušnou metodiku, zajistit realizaci úřednické zkoušky distanční formou za využití videokonferenčního zařízení.

  

II. Vzdělávání

vzdělávání státních zaměstnanců nebylo realizováno prezenční formou a upřednostněno bylo vzdělávání distanční formou (e-learning, webináře apod.).

S ohledem na přijatá krizová opatření se doporučuje nerealizovat vzdělávací akce prezenční formou. Namísto prezenčního vzdělávání se doporučuje nabízet nebo využívat nabídky vzdělávacích institucí na vzdělávání ve formě e‑learningu či jiných distančních forem (webináře apod.).

Vzdělávání distanční formou může být státním zaměstnancem realizováno i v rámci výkonu služby z jiného místa (tzv. home office), neboť prohlubování vzdělání státního zaměstnance se považuje za výkon služby.

V případě, že v tomto roce nebude z důvodu omezujících opatření státním zaměstnancem absolvována vzdělávací akce, lze takovou akci opakovaně zařadit v souladu se zákonem o státní službě a  Služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2019 ze dne 5. listopadu 2019, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání ve služebních úřadech do individuálního vzdělávacího plánu pro rok následující.

Dané platí obdobně i pro zaměstnance zařazené k výkonu práce ve správních/služebních úřadech.

  

vytisknout  e-mailem