Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanoviska

 

Stanoviska sekce pro státní službu ke stažení
Společné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra k aplikaci postupu při odpočtu doby započitatelné praxe státních zaměstnanců a zaměstnanců na služebních místech
- publikováno dne 3. 9. 2019
ZDE (pdf, 237 kB)
Podmínky kandidatury státních zaměstnanců ve volbách do krajských a obecních zastupitelstev
- publikováno dne 9. 5. 2019
ZDE (pdf, 160 kB)
Členství státních zaměstnanců v okrskových volebních komisích
 - publikováno dne 25. 10. 2017
ZDE (pdf, 43 kB)
Aplikace § 108 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
 - publikováno dne 9. 10. 2017
ZDE (pdf, 354 kB)

Stanovisko k aplikaci § 67a a § 67b zákona o státní službě
- staženo dne 18. 11. 2019

  • Vzor rozhodnutí o vyslání státního zaměstnance jako národního experta do orgánu nebo instituce Evropské unie podle § 67a zákona o státní službě
  • Vzor rozhodnutí o vyslání do mezinárodní organizace § 67b ZSS
ZDE (pdf, 55 kB)
Stanovisko k aplikaci § 81 zákona o státní službě ZDE (pdf, 638 kB)

Stanovisko k aplikaci § 35 odst. 4 zákona o státní službě

ZDE (pdf, 47 kB)

Metodické stanovisko k přechodným ustanovením souvisejícím se zrušením § 29 odst. 3 a § 59 zákona o státní službě

ZDE (pdf, 204 kB)

Metodické stanovisko k § 190a zákona o státní službě

ZDE (pdf, 237 kB)
Stanovisko k rovnocennosti úřednické zkoušky a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků ZDE (pdf, 87 kB)
Stanovisko k dokládání úrovně znalosti cizího jazyka požadované na příslušném služebním místě 
- publikováno dne 17. 5. 2016, aktualizováno dne 17. 9. 2019
ZDE (pdf, 130 kB)
Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 1352015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat ZDE (pdf, 399 kB)
Podmínky kandidatury státních zaměstnanců ve volbách do krajských a obecních zastupitelstev ZDE (pdf, 225 kB)
Stanovisko k postupu při vydávání osvědčení o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací podle § 36 odst. 4 zákona o státní službě ZDE (pdf, 195 kB)
Stanovisko k nemožnosti zkrácení lhůty pro vyrozumění státního zaměstnance o termínu a místě konání úřednické zkoušky ZDE (pdf, 185 kB)
Srovnání postavení zaměstnanců v pracovním poměru podle ustanovení § 178 a podle ustanovení § 190 odst. 4, odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve vztahu k možnosti konat úřednickou zkoušku ZDE (pdf, 261 kB)
Aplikace § 108 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
 - staženo dne 9. 10. 2017
ZDE (pdf, 274 kB)
Možnosti státního zaměstnance při využití studijního pobytu Young Leaders Program ZDE (pdf, 203 kB)
Postavení vedoucího služebního úřadu nebo jiného představeného, jehož služební poměr vznikl podle § 186 odst. 1 nebo § 188 odst. 1 zákona o státní službě, který neuspěje ve výběrovém řízení vyhlášeném podle § 186 odst. 4 nebo § 188 odst. 6 zákona o státní službě nebo se tohoto výběrového řízení nezúčastní ZDE (pdf, 197 kB)
Právní postavení zaměstnankyň na mateřské dovolené a zaměstnanců nebo zaměstnankyň na rodičovské dovolené ve vztahu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě (část první) ZDE (pdf, 196 kB)
Právní postavení zaměstnankyň na mateřské dovolené a zaměstnanců nebo zaměstnankyň na rodičovské dovolené ve vztahu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě (část druhá) ZDE (pdf, 69 kB)
Aplikace § 198 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ZDE (pdf, 121 kB)
Aplikace § 80 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ZDE (pdf, 123 kB)
Právní režim vysílání národních expertů a stážistů NEPT do institucí Evropské unie podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
 - staženo dne 18. 7. 2017
ZDE (pdf, 175 kB)
Právní postavení rezortních expertů působících na Stálém zastoupení ČR při Evropské Unii v Bruselu, ve vztahu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě ZDE (pdf, 216 kB)
Doporučení - whistleblowing / prošetřovatel ZDE (pdf, 298 kB)

vytisknout  e-mailem