Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Daňové, rozpočtové a dotační právo

termín:

 • 25. 11. 2022, od 8:00 do 14:00 hod. - kapacita naplněna
   

Seminář bude probíhat prezenční formou od 8:00 do 14:00 hodin v budově Ministerstva vnitra, Letná, Nad Štolou 936/3, Praha 7 v konferenčním sále (v přízemí) a současně online formou.
 

Seminář je určen státním zaměstnancům ve služebních úřadech.

Lektor: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.(1)

Pro přihlášení na školení prosím klikněte zde https://www.survio.com/survey/d/dane

Poslední termín přihlášení je možný 5 pracovních dní před termínem školení.
 

Obsah:

 1. Daňové právo
  - daň v užším a širším smyslu
  - daňová soustava
  - prameny daňového práva
  - konstrukční prvky daní
   
 2. Správa daní
  - pojem a cíl správy daní
  - principy správy daní
  - dělená správa
  - subjekty správy daní
  - řízení a postupy při správě daní
  - prostředky ochrany při správě daní
   
 3. Rozpočtové právo
  - veřejné rozpočty
  - rozpočtová soustava
  - státní rozpočet, místní rozpočty
  - rozpočtový proces
  - porušení rozpočtové kázně
   
 4. Dotační právo
  - dotace v užším a širším smyslu
  - dotace a návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel
  - subjekty dotačního práva
  - správa dotací

  

(1) prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Děkan Právnické fakulty Univerzit Karlovy na katedře finančního práva a finanční vědy. Od roku 2014 je předsedou rozkladové komise ministra financí pro přípravu rozhodnutí o opravných prostředcích proti rozhodnutí Ministerstva financí při správě daní a v letech 2019 až 2021 byl rovněž předsedou zvláštní komise ministra financí pro řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím vydaným podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Od roku 2020 je předsedou Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády České republiky, předtím působil jako její místopředseda (od roku 2014) a člen (od roku 2007). Specializuje se na rozpočtové právo, daňové právo (v širším slova smyslu) a otázky subjektů finančního práva. Pravidelně publikuje v odborném tisku a je autorem či spoluautorem knih Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice (Praha: Wolters Kluwer, 2013), Komentář k zákonu o dani z hazardních her (Praha: Wolters Kluwer, 2017) a Rozpočtové právo (Praha: C. H. Beck, 2007). Je členem European Association of Tax Law Professors (Amsterdam) a členem Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej v Białystoku (Polsko).
Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB), který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a předali nebo zaslali nám ho, nyní již není potřeba vyplňovat.
 

Vyplněný monitorovací list prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant.

 1. Vyplněný monitorovací list a samostudium prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1
 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  

vytisknout  e-mailem