Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Analýza a řízení rizik (management rizik)

Termín:

 • 02.05.2022 (1. část) a 12.05.2022 (2. část)
   

Čas školení: dopolední skupina: 8:00 - 12:00 (odpolední část už se nerealizuje)

 • forma: prezenční v rozsahu 8 hodin (online 2x4 hodiny)
 • lektor: Dr. Ing. Petr Řeháček (1)
 • obsah: vymezení pojmu riziko a jeho příčiny, důvody proč se riziky při řízení úřadů zabývat (metoda 5xPROČ), možnosti využití SWOT analýzy a jak jí úspěšně aplikovat, typologie rizik  s důrazem na organizační a strategická rizika z pohledu požadavků Metodického pokynu, četnost a pravděpodobnost, vyvarování se riziku - udržení míry rizika, její redukce, identifikace rizika a využití příležitostí, řízení rizika - jeho sledování a hodnocení, studie proveditelnosti a havarijní plán
 • Vazba na kritéria zlepšování v Metodickém pokynu:
  • průřezové téma vhodné pro přístup k realizaci Metodického pokynu jako celku, k jednotlivým kritériím i k jiným tématům řešení v rámci úřadu

Přihlášení:

Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu, a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 221 kB) který je uveden do souladu s nařízením GDPR.  Prosíme o vyplnění všech požadovaných údajů označených hvězdičkou, zvláště prosím vyplňte: jméno,  datum narození, adresu trvalého pobytu, podpis.

Bohužel v této době není možné předat vyplněný monitorovací list osobně, tedy Vás prosíme o zaslání jednou z níže uvedených variant:

 1. Vyplněný monitorovací list prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1

 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

    

(1) Dr. Ing. Petr  Řeháček
Zabývá se systémovým inženýrstvím, řízením rizik, projektovým managementem a auditováním systémů řízení dle ISO, R.P.A., S.P.A. apod.
Je autorem mnoha článků a publikací z tohoto oboru (např. http://www.ekopress.cz//titdetail.php?tid=30986).  Jako lektor upřednostňuje praxi a procvičování před teorií a přednáší také v programech MBA. Od roku 1995 do roku 2003 pracoval jako ředitel pro jakost a má zkušenosti v oblastech ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, Risk Management, Project Management, Auditing a další. V současné době pracuje jako systémový analytik a provádí audity pro Société Générale de Surveillance SA. Zkušenosti čerpá ze své 30leté praxe jak z komerční sféry (Indet Safety Systems, TORAY aj.), tak ze státní správy a místní samosprávy (Město Kravaře, Řídící sekce SDIC v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu aj.).

  

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem