Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktualizace Metodického pokynu č. 2/2019

Došlo k aktualizaci Metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru. Předmětem úpravy je změna článku 104 metodického pokynu, který určuje podrobnosti poskytování platu a náhrad výdajů po dobu vyslání státního zaměstnance do mezinárodní organizace. 

K výše uvedené změně jsme přistoupili s ohledem na aplikační praxi a podněty některých úřadů v dané věci. Postup byl konzultován s Ministerstvem financí, které výkladově potvrdilo, že výdaje služebních úřadů spojené s postupem podle článku 104 odst. 4 metodického pokynu nelze ani částečně hradit z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie. S ohledem na postupnou modifikaci přístupu Evropské komise k hrazení zvýšených nákladů vyslaných národních expertů se tak odstraňuje část článku 104 odst. 3 metodického pokynu.  A dále pak dále dochází k vypuštění článku 104 odst. 4 metodického pokynu, který stanovil povinnost služebních úřadů dorovnat vyslaným státním zaměstnancům náhrady výdajů i přesto, že byly hrazeny ze strany mezinárodní organizace, avšak nedosahovaly výše, na kterou by měl státní zaměstnanec nárok podle českých právních předpisů (nařízení vlády č. 62/1994 Sb.).

vytisknout  e-mailem