Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář pro prošetřovatele

Seminář se uskuteční dne 12. ledna 2017. 

Sekce pro státní službu organizuje seminář pro prošetřovatele, který se uskuteční dne 12. ledna 2017 od 9:00 do 13:00 hodin v budově Ministerstva vnitra České republiky, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4 (Centrotex), v zasedací místnosti č. 1.04.

Seminář je určen pro prošetřovatele z ministerstev, ústředních orgánů státní správy a Úřadu vlády, ale také prošetřovatelům z podřízených služebních úřadů.

Seminář je nabízen určeným prošetřovatelům bezplatně.

První část semináře, která je věnovaná teorii, bude sloužit zejména pro obecné seznámení se s právním rámcem činnosti prošetřovatele (osobní a věcná působnost, podpůrné použití správního řádu, metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, vztah k jiným prostředkům právní ochrany, zejména stížnosti podle zákona o státní službě). Druhá část teoretického bloku se bude věnovat Informování o dvou připravovaných návrzích právní úpravy whistleblowingu (návrh ministra financí Andreje Babiše a návrh ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu).

Po teoretické části bude následovat část více praktická. Tato část by měla být více interaktivní a bude zaměřena především na poznatky z aplikační praxe prošetřovatelů (postup při prošetřování, založení a vedení spisu, návrhy na změnu metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, nejčastější pochybení zjištěná sekcí pro státní službu v postupech prošetřovatelů).

Pro více informací kontaktujte Mgr. Denisu Šecovou (denisa.secova@mvcr.cz).

 

vytisknout  e-mailem