Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktualizace vzoru žádostí ve výběrových řízeních

Sekce pro státní službu opětovně reaguje na další změny týkající se přístupu do Informačního systému Rejstříku trestů. U metodického pokynu nejvyššího státního tajemníka č. 1/2023, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, byly opětovně aktualizovány vzory žádostí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného (přílohy č. 3 a 4), tak aby odpovídaly současnému stavu přístupu do Informačního systému Rejstříku trestů (dále jen „RT“). Část žádosti s údaji o vstupu do RT byla vypuštěna a nahrazena částí žádosti o pořízení výpisu z RT služebním orgánem. 

Důvodem změny jsou další provedené aktualizace ze začátku měsíce listopadu 2023, kdy pro vyhledání v Informačním systému Rejstříku trestů je možno kromě čísla OP zadat pouze jméno, příjmení, datum narození, tedy údaje, které jsou základními náležitostmi žádosti. Vzhledem k tomu, že pro potřeby výběrového řízení není upravena možnost požadovat po žadateli číslo OP, případně jiného dokladu, jsou výše uvedené vzory nastaveny na druhý, nově přidaný, způsob vyhledávání v Informačním systému Rejstříků trestů.

vytisknout  e-mailem