Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Analýza stěžejních institutů státní služby ve vybraných zemích EU

 

Předmětem analýzy je zmapovat úpravu dílčích oblastí zákona o státní službě ve vybraných zemích EU s cílem získat zkušenosti a dobrou praxi z implementace státní služby v rámci systémů veřejné správy strukturálně a agendově podobných českému systému veřejné správy.

Tato analýza představuje souhrn první a druhé fáze monitorování a zpracovávání informací o podobě státní služby ve vybraných státech Evropské unie prováděného v průběhu roku 2018. Rozsah informací shromážděných k jednotlivým systémům státní služby se liší s ohledem na to, zda byla analýza systému prováděna pouze v první nebo i ve druhé fázi, případně zda byla v rámci druhé fáze více rozpracována pouze vybraná témata.

Ve druhé fázi byly zpracovány informace o dánském, finském, francouzském, maltském, polském, rakouském, slovenském a německém systému státní služby dle stanovených okruhů otázek nebo témat. V první fázi analýzy byly zpracovávány informace o belgickém, italském, nizozemském a britském systému a tyto systémy již nebyly dále ve druhé fázi zkoumány. První fáze analýzy estonského, chorvatského a irského systému přinesla některé dílčí zajímavé poznatky, které byly proto ve druhé fázi podrobněji analyzovány.

Obsahově se analýza soustřeďuje na předem definované okruhy otázek. Oproti první fázi analýzy došlo ve druhé fázi k rozšíření sledovaných témat o problematiku vzdělávání a skončení služebního poměru; u některých témat také došlo k podrobnější formulaci otázek, zejména v oblasti sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby. Druhá část materiálu obsahuje přehled základních informací o jednotlivých systémech státní služby. Obsáhlejší informace k jednotlivým institutům včetně odkazů na legislativu, webové stránky a další zdroje jsou předmětem části 3, kde jsou zodpovězeny definované otázky k jednotlivým tématům. V některých případech nebylo možné s ohledem na nedostatek informací zodpovědět všechny uvedené otázky. Srovnávací analýza vychází ze zdrojů dostupných dálkovým přístupem a z komunikace s odborníky z příslušných států, kterým tímto také děkujeme za laskavou spolupráci.

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem