Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

ODK - oddělení výkonu veřejné správy a provozně technického zabezpečení

  

Vedoucí oddělení: Mgr. Ing. Stanislav Herman

Do náplně oddělení náleží:

  • Zajištění porad ministerstva s řediteli krajských úřadů, ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy, tajemníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a zástupci ministerstev a jiných ústředních správních úřadů;

  • vydávání souhlasu ministerstva k uzavření veřejnoprávních smluv obcí s rozšířenou působností;

  • plnění úkolů ministerstva v oblasti územních anomálií;

  • vedení evidence obcí v souvislosti s vydáváním souhlasu s názvem nové obce a rozhodování o názvu sloučených obcí, rozhodování o odvolání proti rozhodnutí krajských úřadů ve věci návrhu na oddělení částí obce, plnění úkolů ve věcech číslování domů, označování ulic a veřejných prostranství;

  • plnění úkolů správce obce, který je jmenován ministrem vnitra z řad zaměstnanců odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, a kontrola jeho činnosti a příprava podkladů pro jmenování;

  • rozhodování o převodu přenesené působnosti nebo její části z obecního úřadu obce s rozšířenou působností na jiný obecní úřad s rozšířenou působností a rozhodování o delegování určitého rozsahu výkonu státní správy obce s rozšířenou působností na obec s pověřeným obecním úřadem.

  

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND