Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Zajištění správy obcí Ministerstvem vnitra

V obcích, v nichž nebyly ve stanoveném termínu podány kandidátní listiny, se neuskuteční ve vyhlášeném termínu 15. – 16. 10. 2010 komunální volby. Od 16. 10. 2010 bude proto v těchto obcích vykonávat Ministerstvo vnitra agendu správce obce ve smyslu § 98 zákona o obcích. 

Přehled obcí, v nichž bude MV vykonávat funkci správce obce, vyplývá z následující tabulky; v této tabulce jsou uvedena rovněž jména pracovníků ODK, kteří budou funkci správce obce vykonávat.
 

 
Kraj 
Obec
Správce obce
1.
 
 
Středočeský
Zlosyň
Jaroslav Slunečko
2.
Řitonice
Ing. Zdeněk Šusta
3.
Kovanec
Mgr. Rostislav Kubík
4.
Libenice
Zuzana Vejsadová
5.
 
 
Plzeňský
Nezdice
Bc. Vladimír Štrunc
6.
Myslinka
Bc. Jindřich Ponocný
7.
Zhoř
Ing. Sylva Zítková
8.
Dražovice
Ing. Bc. Miroslav Veselý
9.
Karlovarský
Prameny
Mgr. Arnoštka Aubrechtová 
10.
Ústecký 
Podbořanský Rohozec
Jan Jurča
11.
Královéhradecký
Borovnice
 
JUDr. Jan Šťastný
12.
Chleny
13.
Liberecký
Bohatice
Ing. Alena Souhradová
14.
Pardubický
Choteč
Mgr. Šárka Lipertová
15.
Jihomoravský
Horní Kounice
JUDr. Stanislav Janků
16.
Brumov
JUDr. Danuše Vincúrová
17.
Olomoucký
Jezernice
Ing. Bc. Vlastimil Bořuta
18.
Sobíšky
Ing. Věra Stojanová

V obci Prameny je správa obce Ministerstvem vnitra dlouhodobou záležitostí – započala 9. 12. 2009. Občané této obce setrvale odmítají zvolit si vlastní samosprávné orgány z důvodu enormní předluženosti obce. Ministerstvo vnitra minimalizovalo chod této obce a stav je v současné době stabilizován.

V osmi obcích – Zlosyň, Řitonice, Kovanec, Myslinka, Zhoř, Chleny, Bohatice a Sobíšky – nebyl pro období správy obce MV zajištěn výkon přenesené působnosti, proto byly v září 2010 požádány příslušné krajské úřady o vydání rozhodnutí, dle kterého bude od 16. 10. 2010 vykonávat přenesenou působnost příslušný pověřený obecní úřad. K 16. 10. 2010 byla všechna tato rozhodnutí krajskými úřady vydána.

Dne 15. 10. 2010 podepíšou jmenovaní správci s dosavadními starosty protokoly o předání funkce starosty obce správci obce, kdy správci převezmou doklady písemnosti a další nezbytné věci pro výkon své funkce (klíče, razítka, hesla k datovým schránkám, čísla účtů a internetové bankovnictví atd.

Zároveň budou občané dotčených obcí informováni prostřednictvím úřední desky obce o tom, že správu obce bude ode dne 16. 10. 2010 vykonávat pověřený správce, včetně kontaktů na něj, úředních hodin atd. Současně budou na úřední desce (i elektronické) vyvěšeny i další dokumenty, jako je jmenovací dekret správce a u obcí, jichž se to týká, i rozhodnutí o výkonu přenesené působnosti.

V příloze rovněž předkládáme tabulku kontaktů na jednotlivé správce včetně jejich úředních hodin.


Odbor dozoru a kontroly veřejné správy, 19. 10. 2010

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND