Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

ODK - oddělení dozoru nad normotvorbou obcí

  

 

Vedoucí: Mgr. Jakub Joklík

Do náplně oddělení náleží:

 • koordinuje, kontroluje a vyhodnocuje dozor prováděný územními odděleními nad výkonem samostatné působnosti obcí v oblasti vydávání obecně závazných vyhlášek;

 • provádí dozor nad výkonem samostatné působnosti statutárních měst, hlavního města Prahy a krajů v oblasti vydávání obecně závazných vyhlášek;

 • podílí se na přípravě metodických materiálů souvisejících s dozorovou činností;

 • koordinuje přípravu a pořádání odborných porad a seminářů na úseku dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek pořádaných územními odděleními dozoru pro obce, svazky obcí a mikroregiony;

 • zpracovává odpovědi na dotazy obcí k tvorbě obecně závazných vyhlášek;

 • poskytuje odbornou operativní součinnost územním oddělením dozoru;

 • zajištuje zřízení a provoz Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a je jejím administrátorem;

 • podílí se na přípravě dokumentace a analýz k systému Sbírky;

 • provádí kontrolu metedat právních aktů v souladu s jejich textem;

 • provádí analýzy právního a skutkového stavu, včetně zhodnocení nezbytnosti změny právní úpravy v oblasti územních samosprávných celků, zejména upravené zákonem o obcích, zákonem o krajích, zákonem o hlavním městě Praze, případně dalšími souvisejícími zákony a tvorba souvisejících návrhů právních předpisů;

 • provádí školení systému Sbírky, přípravu školících materiálů a dalších činností s tímto spojené.

  

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND