Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuální informace k výzvám na zajištění kybernetické bezpečnosti

 

Informace o stavu podaných žádostí o podporu do výzev pro projekty na zajištění kybernetické bezpečnosti ke dni 01.05.2024 12:00 h.

Číslo a název výzvy Finanční
alokace výzvy
Počet podaných žádostí o podporu ve výzvě Požadované finanční prostředky v podaných žádostech ve výzvě Procento vyčerpané alokace výzvy
40: Kybernetická bezpečnost - kraje
(31_23_092)
600 000 000 Kč 42 799 618 478,10 Kč 133,27 %
41: Kybernetická bezpečnost - obce
(31_23_093)
1 000 000 000 Kč 77 1 131 997 908,98 Kč 113,20 %
42: Kybernetická bezpečnost - OSS + SPO
(31_23_094)
300 000 000 Kč 18 464 603 574,54 Kč 154,87 %
43: Kybernetická bezpečnost - subjekty zdravotní péče
(31_23_095)
1 500 000 000 Kč 105 2 745 531 615,76 Kč 183,04 %

Informace k projektům podaným v rámci výzev k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Národního plánu obnovy ČR na posílení kybernetické bezpečnosti (Výzvy č. 40, 41, 42 a 43)
Ministerstvo vnitra jako Vlastník komponenty 1.2 Národního plánu obnovy si dovoluje informovat, že v současné chvíli probíhá diskuze na úrovni Vlády ČR na téma financování projektů z investice Kybernetické bezpečnosti, které jsou hrazeny z půjčkové části Národního plánu obnovy. Výsledek diskuze se očekává v průběhu června 2024.
V případě potřeby zahájení zadávacího řízení ještě před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, doporučujeme využít možnosti rozvazovací podmínky pro případ neobdržení dotace nebo odkládací podmínky realizace plnění tak, jak umožňuje zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
O výsledcích jednání budeme informovat.

U všech výzev byl již ukončen příjem žádostí o finanční podporu.

Níže naleznete seznam přihlášených projektů v rámci jednotlivých otevřených výzev pro projekty na zajištění kybernetické bezpečnosti. Hodnoceny budou projekty, které byly podány do výše 120% alokace výzvy. Projekty podané nad tento limit jsou považovány za projekty v zásobníku a budou hodnoceny jen v případě, že by došlo k úsporám, případně navýšení prostředků na zajištění kybernetické bezpečnosti v rámci Národního plánu obnovy.

  

  

vytisknout  e-mailem