Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy

Popis reforem a investic komponenty

POPIS REFOREM

1. Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využití principů evidence-informed ve veřejné správě

Výzva

Zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění veřejných politik

Cíl

Hlavním cílem reformy je posílení uplatňování evidence-informed přístupu v tvorbě veřejných politik, zefektivnění činnosti jednotlivých orgánů veřejné správy, posílení koordinace centrálních orgánů vůči územní i vůči centrálními orgány veřejné správy navzájem. V neposlední řadě reforma cílí na posílení pozice občana jako klienta veřejné správy, tedy zvýšení její celkové pro-klientské orientace. K parciálnímu provedení reformy povede naplnění následujících cílů:

 • Zřízení centrálního analytického týmu, který bude šířit povědomí o důležitosti evidence-informed principů mezi všemi relevantními stakeholdery veřejné správy, a zároveň poskytovat věcným útvarům poradenství a metodické vedení v oblasti správné aplikace kvalitativních i kvantitativních analytických metod.
 • Vytvoření metodiky sběru dat o činnosti úřadů a jejich vzájemné sdílení mezi institucemi veřejné správy
 • Vytvoření elektronického nástroje pro sběr dat o činnosti veřejné správy
 • Vytvoření databáze relevantních údajů o procesech, výkonech, personálních kapacitách atd. ve veřejné správě, na úrovni centrální i územní veřejné správy

Na základě naplnění následujících dílčích cílů bude formulován věcný návrh řešení týkající se geografických a kompetenčních změn v oblasti výkonu přenesené působnosti, resp. jejího řízení na straně jedné a optimalizace spolupráce ústředních orgánů státní správy na horizontální úrovni na straně druhé. Obecným cílem těchto změn je zefektivnění výkonu veřejné správy jako takové. Provozem pilotní verze databáze bude rovněž dosaženo postupné plnění validními daty, které budou mimo jiné sloužit k provádění reforem, které povedou ke zlepšení řízení výkonu státní správy na vertikální a horizontální úrovni, což v konečném důsledku povede k podstatnému odbřemenění obcí se základním rozsahem přenesené působnosti, které budou v rámci přenesené působnosti vykonávat jen časově a administrativně nezatěžující kompetence. 

V oblasti zvýšení pro-klientské orientace veřejné správy bude dosaženo cíle prostřednictvím realizace cílených pro-klientsky orientovaných vzdělávacích programů určených úředníkům front-office.

Implementace

Ministerstvo vnitra

Spolupráce a zapojení zúčastněných stran

Ústřední orgány státní správy, územní partneři (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR)

Překážky a rizika

 • Nedokončení legislativního procesu
 • Ustanovení nové vlády po volbách
 • Prodloužení doby implementace reformy

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

 • občané
 • ústřední orgány státní správy
 • územní orgány samosprávy
 • územní samosprávné celky
 • další veřejné instituce

Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

33,7 mil. CZK

Dodržování pravidel státní podpory

Ne – vzdělávací program pro front-office úředníky je neekonomickou činností a externí školitel, který jej zajistí, bude vybrán prostřednictvím veřejné soutěže

Uveďte dobu implementace

Předpokládané dokončení: Q4 2025

vytisknout  e-mailem