Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech

Fakta o projektu:
Konečný příjemce: Policejní prezidium ČR
Partner projektu z donorského státu: DELTA - Jednotka rychlého nasazení Norské policejní služby
Název programu: Vnitřní věci
Číslo projektu: NF-MV-PDP-001-2020
Cílová skupina: Příslušníci Policie ČR
Termín realizace projektu: 1. 7. 2020 - 30. 4. 2024
Celkové způsobilé výdaje projektu: 32 014 077 Kč
Webové stránky projektu: https://www.policie.cz/clanek/pdp1-zvyseni-policejni-kompetence-v-prevenci-a-boji-proti-kriminalite.aspx

  

Cílem projektu je vyšší odborná schopnost policistů v rámci boje proti organizovanému zločinu. Dále vytvoření 3 nových vzdělávacích programů týkajících se oblasti lidských práv, prevence kriminality a zvýšení efektivity policejního systému, které se stanou součástí školícího a vzdělávacího systému Policie ČR a zaměstnanců veřejné správy. Projekt podpoří posilování a zlepšování schopností a dovedností policie a příslušných pracovníků veřejné správy, kteří se zabývají neustále se měnící bezpečnostní situací, rostoucí agresivitou, národní a mezinárodní trestnou činností. V rámci projektu jsou zařazeny také aktivity, které proběhnou s policisty vysoce specializovaného elitního útvaru rychlého nasazení (ÚRN) s partnerem z donorského státu.

Projekt bude mimo jiné zahrnovat tyto hlavní aktivity:

  • Školení pracovníků policie a veřejné správy, soudců, pracovníků inspektorátu životního prostředí, subjektů územní samosprávy a zástupců nevládních organizací a akademické obce,

  • Vzdělávací aktivity zaměřené na schopnost eliminovat potenciální rizika organizovaného zločinu, zejména pro členy ÚRN,

  • Školení školitelů v následujících programech: lidská práva, prevence a boj proti národní a mezinárodní trestné činnosti, zvyšování účinnosti policejního systému a jeho výkonu,

  • Setkání policie, nevládních organizací, akademické obce, obcí, zranitelných obětí, pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, státních zástupců,

  • Společná cvičení a výměna zkušeností mezi ÚRN a DELTA (norský partner) týkající se rukojmí a oblasti CBRN.

  

vytisknout  e-mailem