Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému

Fakta o projektu:
Konečný příjemce: Policejní prezidium ČR
Partner projektu z donorského státu: ---
Název programu: Vnitřní věci
Číslo projektu: NF-MV-PDP-003-2020
Cílová skupina: Příslušníci Policie ČR
Termín realizace projektu: 1. 10. 2020 - 31. 12. 2023
Celkové způsobilé výdaje projektu: 8 944 610 Kč
Webové stránky projektu: https://www.policie.cz/clanek/pdp-3-zlepseni-vyuzitelnosti-udaju-v-ramci-policejniho-informacniho-systemu.aspx

  

Projekt má za cíl zefektivnit mezinárodní a vnitrostátní policejní spolupráci zlepšením využívání informačních systémů v rámci Policie ČR, které jsou nástroji pro sdílení dat na národní i mezinárodní úrovni, zejména pak Schengenský informační systém (SIS II). Další součástí projektu je vývoj elektronického registračního systému pro psychologická vyšetření a zefektivnění provádění těchto vyšetření díky pořízení specializovaného psychodiagnostického SW.

Projekt bude mimo jiné zahrnovat tyto hlavní aktivity:

Mezinárodní spolupráce v rámci SIS II:

 • Školení na SIS II  pro příslušníky Policie ČR

 • Workshopy pro odborníky a specialisty

 • Školení pro IT specialisty

 • Vypracování analýzy, aktualizace a údržba IS EVIN 

 • Nákup a dodávky neinvestiční IT technologie
   

Elektronická registrace psychologických záznamů policistů a rozvoj vzájemné podpory:

 • Příprava technické specifikace pro vývoj nového psychologického informačního systému

 • Vývoj informačního systému pro psychology a jeho instalace

 • IT konzultace během vývoje IS pro psychology 

 • Školení pro uživatele systému

 • Dodávka softwaru pro policejního psychologa (softwarové programy pro percepci a kognitivní funkce)

  

vytisknout  e-mailem