Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

O nás

Odbor strukturálních fondů (OSF) Ministerstva vnitra vznikl v roce 2007 za účelem plnění úkolů zprostředkujícího subjektu Evropských fondů programového období 2007-2013. Dále se zapojil do přípravy a realizace projektů v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce a Finančních mechanizmů EHP a Norska programového období 2009-2014. Konkrétně se jedná o následující aktivity:

 • Program švýcarsko-české spolupráce, zajištění komplexní administrace v části zaměřené na podporu spolupráce mezi českými a švýcarskými subjekty v oblasti prevence a zvládání katastrof a boj proti korupci.
 • Norské fondy 2009-2014, zapojení do realizace z pozice partnera programu CZ14 - Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin.
   

Dále v programovém období 2007-2013 jsme plnili roli zprostředkujícího subjektu pro:

 • Integrovaný operační program, oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.
   

Od 1. listopadu 2019 došlo ke změně názvu odboru na "Odbor finančních mechanizmů a strukturálních fondů".

V současné době odbor vykonává funkci Zprostředkovatele Programu Vnitřní věci spolufinancovaného z Norských fondů 2014-2021. Hlavním cílem Programu je realizace aktivit se zaměřením na zvýšení policejní kompetence v prevenci a potírání kriminality, zlepšování komunikačních dovedností policie s veřejností a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti podpory mediální gramotnosti a boje proti hybridním hrozbám. V rámci Odboru vykonávají činnosti Zprostředkovatele následující oddělení:

 • Oddělení realizace Finančních mechanizmů Evropského hospodářského prostoru a švýcarsko-české spolupráce
 • Oddělení kontroly a metodiky
 • Oddělení finančního řízení a administrativní podpory programů

  

vytisknout  e-mailem