Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kalendář akcí

2. 10. 2020

Úvodní jednání Bilaterální iniciativy
Dne 2. 10. 2020 se v prostorách hotelu Galaxie v Praze konalo úvodní jednání v rámci Bilaterální iniciativy "Sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce státní policie s orgány místní samosprávy". Cílem tohoto jednání bylo stanovení a rozdělení úkolů pro jednotlivé zúčastněné subjekty během období realizace, zejména schválení termínů a témat jednotlivých workshopů, způsob jejich organizace a časového rámce, výběr prezentujících expertů, navržení způsobu budoucí prezentace výstupů a vzájemné komunikace. Za norského partnera se videokonference zúčastnili zástupci Norské asociace místních a regionálních samospráv (Kommunesektorens organisasjon), za českou stranu pak zástupci Odboru finančních mechanizmů a strukturálních fondů MV ČR, Odboru bezpečnostní politiky MV ČR, Svazu měst a obcí ČR a Policejního prezidia ČR. Všichni zúčastnění označili pracovní jednání za úspěšné a velmi přínosné.

IMG_20201002_094007.jpg
 

13. 3. 2020

Zprostředkovatel Programu Vnitřní věci vyzval dne 13. března 2020 k předložení žádosti o grant předem definovaného projektu PDP2 v rámci Programu Vnitřní věci Finančního mechanizmu Norska 2014-2021, jehož základní rámec byl odsouhlasen již schválením Programové dohody. Datum ukončení příjmu žádostí o grant je 13. června 2020.

Konečným příjemcem PDP2 je Policejní prezidium České republiky.
 

20. 12. 2019

Zprostředkovatel Programu Vnitřní věci vyzval dne 20. prosince 2019 k předložení 3 žádostí o grant ze 4 předem definovaných projektů v rámci Programu Vnitřní věci Finančního mechanizmu Norska 2014-2021, jejichž základní rámec byl odsouhlasen již schválením Programové dohody. Datum ukončení příjmu žádostí o grant (PDP1, PDP3 a PDP4) je 20. března 2020.

Konečným příjemcem předem definovaných projektů je Policejní prezidium České republiky.
 

20. - 22. 11. 2019

Mezinárodní setkání Zprostředkovatelů programů Home Affairs, Justice, Asylum and Migration

V termínu 20. - 22. listopadu 2019 se zástupci MVČR zúčastnili ve Varšavě mezinárodního setkání Zprostředkovatelů programů Home Affairs, Justice, Asylum and Migration spolufinancovaných z Fondů EHP a Norska 2014-2021. Setkali se zde se zástupci Zprostředkovatelů z Polska, Bulharska, Litvy, Řecka a Chorvatska, zástupci Norského velvyslanectví v Polsku, Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu a ministerstva spravedlnosti a ministerstva hospodářství Polska. Cílem bylo navázání spolupráce a výměna zkušeností a dobré praxe mezi zúčastněnými stranami při realizaci programů podpořených z Fondů EHP a Norska v jednotlivých účastnických státech. Během jednání proběhlo vzájemné seznámení s Programy formou prezentací a diskuse. Setkání obdrželo mimořádnou pozitivní zpětnou vazbu od ostatních Zprostředkovatelů programů a bylo označeno jako platforma pro vytváření sítí, výměnu získaných zkušeností a osvědčených postupů.

http://fundusze.mswia.gov.pl/uee/news/15450,Home-Affairs-Programme-Operators-meeting-within-Norway-Grants.html

NF_-_foto_Varsava_2019.jpg

  

vytisknout  e-mailem