Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Spolupráce mezi státní policií, mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy

Fakta o projektu:
Konečný příjemce: Policejní prezidium ČR
Partner projektu z donorského státu: Obvodní policejní ředitelství Oslo,
Odbor prevence kriminality,
Zpravodajství veřejného pořádku
Název programu: Vnitřní věci
Číslo projektu: NF-MV-PDP-004-2020
Cílová skupina: Příslušníci Policie ČR, zástupci veřejných institucí na národní a regionální úrovni
Termín realizace projektu: 1. 7. 2020 - 29. 2. 2024
Celkové způsobilé výdaje projektu: 10 096 317 Kč
Webové stránky projektu: https://www.policie.cz/clanek/norske-fondy-2014-2021.aspx

  

Mezinárodní aktivity přispějí k posílení výměny informací a policejního vzdělávání v současných trendech a hrozbách, zvýšení schopnosti Policie ČR reagovat přiměřeně na potřeby globální mezinárodní spolupráce a posílení komunikace mezi státní policií a územní samosprávou, zejména obecní policií, vytvořením nového modelu spolupráce a koordinace. Důležitou součástí projektu jsou aktivity anti-konfliktního týmu, workshopy pro experty policejní psychologie a trenéry krizové intervence.

Projekt bude mimo jiné zahrnovat tyto hlavní aktivity:

  • Workshopy a praktický kurz pro policejní psychology a specialisty na krizové intervence, policejní vzdělávací / výcviková konference, workshopy s profesionály cizinecké policie,

  • Školení a vybavení týmu pro boj proti konfliktům, včetně bilaterálních aktivit, jako jsou studijní návštěvy a workshopy s norským partnerem,

  • Mezinárodní výroční konference Asociace evropských policejních vysokých škol (AEPC),

  • Vytvoření nového modelu spolupráce a koordinace mezi městskou a státní policií, včetně vyhodnocení stávající spolupráce, formulace doporučení ke zlepšení dohod o koordinaci (katalog preventivních opatření), sdílení datového systému, výměna informací a osvědčených postupů mezi policií (obecní, okresní, regionální) a územní samosprávy na různých úrovních.

  

vytisknout  e-mailem