Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slovník základních pojmů

Zkratka (CZ)

Pojem (CZ)

Zkratka (EN)

Pojem (EN)

NKM

Národní kontaktní místo

NFP

The National Focal Point

ZP

Zprostředkovatel

PO

Programme Operator

PP

Partner Programu

PP

Programme Partner

DPP

Partner na úrovni Programu z donorského státu

DPP

Donor Programme Partner

VFM

Výbor pro finanční mechanismy

FMC

The Financial Mechanism Committee

NMZV

Ministerstvo zahraničních věcí Norska

NFMA

The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

EHP

Evropský hospodářský prostor

EEA

European Economic Area

KFM

Kancelář finančních mechanismů

FMO

the Financial Mechanism Office

MoP

Memorandum o porozumění

MoU

Memorandum of Understanding

PDP

předdefinovaný projekt

PDP

Pre-defined project

MGS

Malé grantové schéma (otevřená výzva v rámci programu)

SGS

Small Grant Scheme

WG

Pracovní skupina

WG

Working Group

OV

Otevřená výzva

OC

Open Call

MF

Ministerstvo financí

MoF

The Ministry of Finance

TA

Technická asistence

TA

Technical Assistance

IFR

Průběžná finanční zpráva

IFR

Interim Financial Report

NNO

Nestátní neziskové organizace

NGOs

Non-governmental Organisations

MV

Ministerstvo vnitra

MoI

The Ministry of Interior

CO

Certifikační orgán

CA

Certification Authority

AO

Auditní orgán

AA

Audit Authority

AAR

Roční auditní zpráva

AAR

Annual Audit Report

PRG

Program

PRG

Programme

CZP

Centrum pro zahraniční pomoc

Centre for Foreign Assistance

FPR

Závěrečná zpráva o programu

Final Programme Report

NP

Nadace Partnerství

Partnership Foundation

NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti

Civil Society Development Foundation

ÚV ČR

Úřad vlády

the Government Office

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

The Ministry of Education, Youth and Sports

NoE

Velvyslanectví Norského království v Praze

Royal Norwegian Embassy in Prague

CFCU

Centrální finanční a kontraktační jednotka

VZMR

Veřejná zakázka malého rozsahu

VZ

Veřejná zakázka

KP

Konečný příjemce

Project Promoter 

Výbor pro spolupráci

CoC

The Cooperation Committee

Dohoda o programu

PA

Programme Agreement (PA)

Programová oblast

PA

Programme Area

Kontaktní seminář

Match-making seminar

Komunikační strategie

Communication Strategy

Komunikační plán

Communication Plan

Nařízení o implementaci FM EHP/Norska

the Regulation on implementation EEA/Norway Grants

Žádost o grant

Grant application

vytisknout  e-mailem