Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Průběh implementace Programu Vnitřní věci v roce 2019

Na začátku roku 2019 bylo ukončeno vyjednávání a schvalování Programu Vnitřní věci, který je podpořen finančními prostředky Norských fondů 2014 – 2021. Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo vnitra ČR. 

Program je primárně zaměřen na vzdělávací aktivity v oblasti realizace projektů se zaměřením na zvýšení policejní kompetence v prevenci a potírání kriminality, zlepšování komunikačních dovedností policie s veřejností a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti podpory mediální gramotnosti a boje proti hybridním hrozbám.

V průběhu roku 2019 byly uzavřeny dohody vytvářející právní rámec realizace Programu Vnitřní věci (Dohoda o Programu Vnitřní věci mezi Norským královstvím a Českou republikou, Dohoda o implementaci Programu vnitřní věci uzavřená mezi Ministerstvem vnitra ČR a Národním kontaktním místem - Ministerstvem financí ČR). Na stránkách Ministerstva financí – Národního kontaktního místa ČR pro Fondy EHP a Norska lze nalézt příslušné souhrnné informace a dokumenty za ČR, další informace jsou uvedeny na stránkách Kanceláře finančních mechanismů (Brusel), která je sekretariátem donorů pro tyto fondy. Podrobné informace jsou na stránkách MV – zprostředkovatele programu Vnitřní věci.

V závěru roku 2019 vyzval Zprostředkovatel programu Policejní prezidium ČR k předložení žádostí o grant na realizaci tří předem definovaných projektů.

Mezi hlavní výstupy programu patří výstavba školicího střediska v Kutné Hoře, tvorba nových školicích programů, které se stanou součástí vzdělávacího systému Policie ČR a proškolení více jak 2000 účastníků v novém tréninkovém centru.

V rámci programu bude realizována i projektová aktivita Zlepšení spolupráce státní policie s městskou policií a veřejností v součinnosti se Svazem měst a obcí ČR. Tato aktivita bude uskutečněna částečně i na bilaterální úrovni, kde partnerem je Norská asociace místních a regionálních orgánů. Současně byla sjednána bilaterální spolupráce s norskými partnery na úrovni programu i jednotlivých předem definovaných projektů při pořádání mezinárodních cvičení speciálních policejních jednotek a „matchmaking“ setkání k optimalizaci modelu spolupráce a koordinace aktivit mezi státní policií a místní samosprávou, včetně sdílení osvědčených postupů v této oblasti. Tato partnerství mohou vést k oboustranně prospěšně a dlouhodobé spolupráci mezi zúčastněnými partnery.

Posilování spolupráce tohoto typu je součástí priorit Ministerstva vnitra ČR.
 
Otevřená výzva v rámci MGS je v procesu intenzivních příprav s předpokladem vyhlášení v roce 2020.

Odkazy do noveho okna

Snímek26.JPG

Snímek26.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem