Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předem definované projekty

NF-NG_-_ikona_PDP1.jpgPDP 1 "Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech"

V rámci tohoto projektu budou vytvořeny nové školicí programy s moduly, které se stanou součástí školícího a vzdělávacího systému Policie ČR a zaměstnanců veřejné správy. Podpoří se propojení a výměna informací mezi Policií a veřejnou správou dostupným a otevřeným přístupem k veřejnosti.

  

  

NF-NG_-_ikona_PDP2.jpgPDP 2 "Modernizace školícího a tréninkového centra v Kutné Hoře"

Představuje výdaje na přestavbu školícího tréninkového centra a výcvikové základny Policie ČR pro organizaci vzdělávacích akcí, cvičení, mezinárodních výcviků, pořádání konferencí, odborných školení a jiných mezinárodních aktivit.

  

  

NF-NG_-_ikona_PDP3.jpgPDP 3 "Zlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému" 

Podpora mezinárodní policejní spolupráce při efektivním využívání Schengenského informačního systému II a vytvoření evidenčního softwaru pro anonymní linku pomoci v krizi.

  

  
 

NF-NG_-_ikona_PDP4.jpgPDP 4 "Spolupráce mezi státní policií, mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy"

Mezinárodní aktivity přispějí k posílení výměny informací a policejního vzdělávání v současných trendech a hrozbách, zvýšení schopnosti Policie ČR reagovat přiměřeně na potřeby globální mezinárodní spolupráce a posílení komunikace mezi státní policií a územní samosprávou, zejména obecní policií, vytvořením nového modelu spolupráce a koordinace. Důležitou součástí projektu jsou aktivity anti-konfliktního týmu, workshopy pro experty policejní psychologie a trenéry krizové intervence. 

  

vytisknout  e-mailem