Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nová výzva programu Ministerstva vnitra podpoří zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti

Ministerstvo vnitra jako Zprostředkovatel programu Vnitřní věci vyhlašuje dne 13. dubna 2021 otevřenou výzvu v rámci Malého grantového schématu (dále jen MGS) k předkládání žádostí o grant na financování projektů podporovaných z Finančního mechanismu Norska 2014-2021. 

Cílem otevřené výzvy je bezprostřední zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti. Projekty se zaměří na realizaci mediálně-vzdělávacích aktivit či jiných forem vzdělávání a na tvorbu vzdělávacích a publikačních materiálů pro šíření mediálního vzdělání a osvěty mezi dětmi a mládeží (ve věku do 17 let včetně) a/nebo seniory (ve věku od 65 let), kteří představují z hlediska hybridních hrozeb nejohroženější skupiny.

Výzva podpoří projekty na posílení mediální gramotnosti jako jeden z účinných nástrojů proti působení cizí moci, a to zejména v oblasti dopadu dezinformačních kampaní, boji proti zločinu z nenávisti a hybridním hrozbám.

Alokace výzvy: 10 400 000,00 Kč.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 1. červenec 2021 (12.00 hod).

Název výzvy: Zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti

Pro přípravu žádosti o grant mohou žadatelé využít Pokyn zprostředkovatele programu pro žadatele o grant včetně příloh a kontrolního listu, díky kterému si mohou ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách, uznatelných výdajích a způsobu hodnocení žádostí jsou uvedeny v textu výzvy, který je v kompletní podobě i s Pokynem pro žadatele o grant ke stažení na stránce https://www.mvcr.cz/norskefondy/.
 

Seminář pro žadatele

Podle zájmu žadatelů připraví Zprostředkovatel programu seminář pro žadatele. Na semináři bude detailně představena výzva a veškeré podmínky pro předložení žádosti. Termín, místo a případné přístupové údaje do on-line prostředí, budou zveřejněny na stránkách https://www.mvcr.cz/norskefondy/.

Vaši případnou účast na semináři prosím potvrďte emailem na mgs@mvcr.cz nejpozději do 31. května 2021.
 

IS CEDR

Vstup do IS CEDR je možný přes banner "CEDR" na stránce https://www.mvcr.cz/norskefondy/, kde je také ke stažení návod pro přístup a registraci žadatele.
 

Dotazy

Veškeré dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o grant, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a přidělení finančních prostředků) lze zasílat na e-mailovou adresu: mgs@mvcr.cz.

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně budou postupně zveřejňovány v sekci Dotazy a odpovědi.

  

vytisknout  e-mailem