Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Norské fondy

Všeobecným cílem Fondů EHP a Norska je snižování socioekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi Českou republikou, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Mezi příjemce finanční podpory patří země střední, východní a jižní Evropy. Česká republika se mezi příjemce finanční podpory řadí od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru.

Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. 

Fondy EHP a Norska

Memoranda o porozumění byla slavnostně podepsána 4. září 2017 v Anežském klášteře. Tímto aktem bylo odstartováno třetí programové období Fondů EHP a Norska. Česká republika v tomto období obdrží 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). Podporu získají projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici a vnitřní věci. Velký důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období přináší také velké možnosti pro bilaterální projekty a aktivity. V České republice je celkově zodpovědné za řízení aktivit Finančních mechanismů EHP/Norska Ministerstvo financí, které plní roli Národního kontaktního místa (National Focal Point). Za přípravu a realizaci programů fondů mu odpovídají jednotliví Zprostředkovatelé programů.
 

Aktuální info

Ministerstvo vnitra plní roli Zprostředkovatele programu „Vnitřní věci“. Jeho příprava probíhá intenzivně od podpisu Memoranda o porozumění (dne 4. září 2017). V říjnu 2017 se uskutečnil Stakeholder Consultation Meeting pořádaný Odborem strukturálních fondů (OSF) ve spolupráci s Kanceláří finančních mechanismů, Národním kontaktním místem a relevantními partnery. Zde byly vydefinovány základní problémy a potřeby, na které má zaměření programu reagovat. Na to navázala příprava základního koncepčního dokumentu programu tzv. Concept Note, který byl úspěšně schválen donorem v červnu 2018. V současné době probíhá závěrečná etapa přípravy návrhu programu, která bude zakončen podpisem Programové dohody.
 

Dotazy

Vaše dotazy zasílejte na osf@mvcr.cz.

vytisknout  e-mailem